DAR VIENA DŽIUGINANTI ŽINIA IR AUGINANTI GALIMYBĖ!

2020 metais mūsų progimnazija dalyvavo tarptautiniame „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų partnerysčių (KA229) – projektų konkurse ir gavo dotaciją vykdyti projekte „Our Homes Have Much In Common“ (liet. „Mūsų namai turi daug bendra“) numatytas veiklas 2020-2022 metais.
Pagrindiniai tikslai yra susiję su ilgalaike įvairių patyčių prevencija, mokinių daugiakultūrine savimone, tolerancija, tuo pačiu ugdant ir tobulinant žinias, kompetencijas savos kultūros bei aplinkos atžvilgiu.
Projektu siekiama, pirma, tobulinti mokinių pagrindines asmenines kompetencijas: asmeninę atsakomybę, norą bei gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, padėti, siekti žinių ir gebėjimų plėsti savo akiratį, būti atviriems pasauliui bei naujai sutiktiems žmonėms. Antra, projekto veiklos bus skirtos tobulinti žinias, susijusias su daugiakultūriniu paveldu, socialiniais ir kultūriniais skirtumais, aplinkosaugine atsakomybe.
Tad projekto veiklos bus orientuotos į gyvenamosios aplinkos kūrimą, pristatant savo šalies papročius, tradicijas, kulinarinį ir kultūrinį paveldą.
Projekte dalyvaus 4 šalys: Turkija, Graikija, Lietuva ir Čekija. Čekija yra teikusi paraišką ir koordinuojanti visą projektą institucija. Mokinių, dalyvausiančių projekte, amžius – nuo 12 iki 15 metų. Į tarptautinį vizitą kiekvienoje šalyje atstovauti mūsų progimnazijai vyks 6 mokiniai, lydimi 2 pedagogų.
Bendrausime, bendradarbiausime ir nuotoliniu būdu, naudodamiesi internetinėmis platformomis: TwinSpace, Facebook, Youtube, Padlet, Kahoot. Čia bus dalinamasi projekto metu sukurtais produktais – logo, plakatais, nuotraukomis, vaizdo medžiaga ir kt.
Laukia prasminga veikla bei turininga patirtis!
Projekto koordinatorė Lietuvoje – Asta Macežinskienė, anglų kalbos mokytoja.