ERASMUS+ (KA2) PROGRAMOS STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTO „VEIKSMINGA TARPTAUTINĖ PARTNERYSTĖ: MOKYMOSI SĖKMĖ KIEKVIENAM MOKINIUI“ PARTNERIŲ MOKYMAI NORVEGIJOJE

Progimnazijos bendruomenė įgyvendina Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektą „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (projekto Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254, koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, partneriai – Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Latvijos, Norvegijos, Turkijos švietimo įstaigos).

2018 m. balandžio 22-28 d. anglų kalbos mokytoja Asta Macežinskienė ir informacinių technologijų bei matematikos mokytoja Vilma Plutienė, kurios projekte yra tyrėjos ir kartu su kitais projekto partneriais kuria intelektualinį produktą – knygas-rekomendacijas, skirtas mokiniams, mokytojams ir tėvams apie kūrybinio mąstymo ugdymą, tobulino kvalifikaciją dalyvaudamos mokymuose „Aukštesnio lygio kritinio ir kūrybinio mąstymo tobulinimas“ Norvegijoje, Fitjar mieste. Visos mokymų metu organizuotos veiklos buvo nukreiptos mokytojų  gebėjimų kurti aukštesnio kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis tobulinimą. Džiugu, kad svetingieji norvegai sudarė sąlygas visiems projekto partneriams plačiau susipažinti su švietimo organizavimo Norvegijoje ypatumais: organizuoti vizitai į mokyklas (jų vadovai pristatė savo mokyklų veiklas, aprodė mokymosi aplinkas, stebėtos ir kartu aptartos pamokos), lankytasi  Leirviko Universitete, kuris rengia švietimo darbuotojus.

Kartu su kitais projekto partneriais ne tik kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo kompetenciją, bet ir bendrąsias kompetencijas: bendrauti užsienio kalba, bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais skirtingų šalių ir kultūrų asmenimis, organizuoti savo mokymąsi individualiai bei grupėje ir kt.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Asta Macežinskienė, anglų kalbos mokytoja