Gerbiami tėveliai, mokytojai, darbuotojai, buvę mokiniai, progimnazijos draugai ir rėmėjai!

Dėkojame Jums už progimnazijai suteiktą GPM 1,2 proc. paramą. Už 2021 metus gauta 3366,29 EUR parama. Šios lėšos skiriamos ugdymo aplinkoms gerinti, materialinei bazei turtinti.
Ir toliau tikimės geranoriško Jūsų palaikymo, supratimo ir paramos, kuri padės kurti jaukesnę, saugesnę ir modernesnę aplinką, leis skatinti mokinius, padėkoti aktyviausiems, pasidžiaugti pažangą padariusiais.
Nusprendę suteikti paramą mokyklai, užpildykite nustatytos FR0512 (versija 05) prašymą per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Prašymas užpildomas ir pateikiamas programinės priemonės – vedlio pagalba, pateikiant jame įprastus duomenis: pajamų mokesčio dalį skiriantį gyventoją, paramos gavėją identifikuojančius duomenis (t. y. 190138219), skiriamą pajamų mokesčio dalį procentais (pavyzdžiui, 1,2 proc.), laikotarpį, iki kurio ji skiriama.
Šiais metais, norint paremti progimnaziją 1,2 proc. pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2021 metus. Prašymas pervesti GPM 1,2 proc. paramą turi būti pateiktas iki 2022 m. gegužės 2 d.
Paraginkite savo artimuosius, kolegas ir draugus paremti mūsų progimnaziją – juk tai nieko nekainuoja!
Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija
Įstaigos adresas: Vandžiogalos pl. Nr. 51, Kaunas, LT-47416
Įstaigos identifikacinis numeris (kodas): 190138219

Nuoširdžiai dėkojame!
Pagarbiai Progimnazijos bendruomenės vardu –
Palmira Talijūnienė, direktorė