GIMTOJO KRAŠTO/MIESTO PAŽINIMO EKSPEDICIJA

Kauno šv. Kazimiero progimnazija, siekdama ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėti kiekvienam mokiniui pagal galimybes ir poreikius siekti individualios pažangos, formuoti dorą ir aktyvų pilietį, siekiantį tęstinio, visą gyvenimą trunkančio mokymosi, ne mažiau kaip 45 pamokos 1-4 kl. bei ne mažiau kaip 54 pamokos 5-8 kl. per mokslo metus skiria mokinių kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, vertybinių nuostatų ugdymo veiklai. Spalio 26 d. progimnazijos 1-8 klasių mokiniai dalyvavo „Gimtojo krašto/miesto pažinimo ekspedicijoje“. Progimnazijos pedagogai parengė mokinių amžių, interesus bei poreikius atitinkančią programą, numatė veiklų užduotis, suplanavo refleksijos bei vertinimo formas.

Vyresnieji mokiniai lankėsi Kėdainiuose, Vilniuje, Vievyje, kur susipažino su miestų istorijomis, žymiausiomis vietomis, muziejais, dalyvavo edukacinėse programose. Valstybės pažinimo centre mokiniai, naudodamiesi šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis,  turėjo galimybę dalyvauti istorijos pamokoje  ,,pakeliauti“ įvairiuose Lietuvos istorijos laikotarpiuose.

Daug įdomių ir prasmingų veiklų vyksta ir mūsų gimtajame mieste. Pirmokai dalyvavo Kauno tvirtovės VII forte organizuotoje edukacinėje pamokoje „Eurika“, penktokai – III forte. Dauguma mokinių aplankė Aviacijos muziejų, Tautinės muzikos muziejų, Lietuvos švietimo istorijos muziejų, Botanikos sodą, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kauno gaisrinę, susipažino su Kauno senamiesčiu.

Tikime, kad ugdymo procesas, vykdomas kitomis ugdymo organizavimo formomis, veiksmingai įtakos mokinių pasiekimus, didins mokymosi motyvaciją, plės mokinių akiratį bei gerins socialinį emocinį mikroklimatą.

Filomena Beleškevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui