INFORMACIJA NEMOKAMĄ MAITINIMĄ GAUNANČIŲ MOKINIŲ TĖVAMS

Sauso maisto paketus galima bus atsiimti 2020 m. gegužės 4 d. (pirmadienį) nuo 10 iki 13 val. mokykloje.  Sausas davinys paruoštas už 9 darbo dienas  (04-28-05-11).

Atsiimti sausą davinį prašome ateiti suaugusius šeimos narius. Atsiimant maisto paketą turėkite kaukę, vienkartines pirštines, rašiklį.

PASTABA. Jei negalėsite nurodytu laiku atvykti, prašau pranešti tel. Nr. +370 620 93085 arba SMS žinute.

Socialinė pedagogė N. Vilkevičienė

Informacija išsiųsta per TAMO dienyną ir patalpinta mokyklos internetinėje svetainėje.