KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA – KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2020 METŲ KONKURSO NUGALĖTOJA!

Mūsų progimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika, patraukli – vaikai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, fizinės erdvės turėtų nuteikti atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, turėtų sudaryti galimybę patirtiniam mokymuisi!  

Dalindamiesi tuo, kokias edukacines erdves kuriame, puoselėjame, kaip naudojame ugdymo procese, neformaliojo švietimo veiklose, dalyvaujame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotame konkurse, skirtame 2020 metais geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms mokykloms išrinkti.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad debiutas buvo sėkmingas – Kauno miesto Savivaldybės komisija mūsų progimnaziją išrinko geriausiai kuriančia ir ugdymo(si) procese edukacines erdves naudojančia mokykla Kauno mieste ir mūsų įstaigos kandidatūrą pateikė vertinti Nacionalinei komisijai, kuri išrinks „Geriausią mokyklos edukacinę erdvę Lietuvoje 2020 metais“.

Didžiuojamės savo bendruomenės kūrybingumu ir dėkojame už pagalbą, kuriant bei puoselėjant edukacines erdves!