MOKOMĖS KITAIP

2018 m. rugsėjo 10-14 d. mūsų progimnazijoje įgyvendinome projektą „Mokomės kitaip“, kuris buvo orientuotas į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, integruojant dalykines kompetencijas (tai bendruomenės įgyvendinamo mokinių asmenybės ūgties projekto „Aš augu“ dalis). Mokėmės stebėdami, analizuodami, eksperimentuodami, keliaudami, tyrinėdami, pažindami save ir kitus, kurdami. Mokėmės ieškoti ir atrasti!

Pažinimą siejome su istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos, matematikos ir kitų mokomųjų dalykų žiniomis, keliaudami po Vilnių, Šiluvą, Panemunės pilis, Kauno senamiestį, Pažaislį, Botanikos sodą, aplankydami alpakų ūkį Trakuose, bityną Šilinės kaime.

Buvome aktyvūs dalyvaudami edukacinėse programose Lietuvos Švietimo istorijos muziejuje, Kauno atominio bunkerio muziejuje, Lietuvos aviacijos muziejuje, Vaikų literatūros, Velnių ir Maironio muziejuose!

Tikrais mokslo pasaulio tyrinėtojais tapome dalyvaudami edukacinėje programoje „STEAM laboratorija“ Botanikos sode bei edukacinėse pamokose Mokslo festivalyje! Įdomu buvo specialiame kupole žiūrėti sferinį kiną – pažintinį filmą apie žvaigždes, sužinoti banko darbuotojų veiklos specifiką, viešint UAB SEB banke. Patiko šokti zumbą, dalyvauti orientacinio sporto pamokoje!

Prasmingi buvo susitikimai su poete Zita Gaižauskaite, kuri vaikams ne tik skaitė eiles, bet drauge su jais vaidino bei įkūnijo eilėraščių personažus, KMTKC vadovu E. Papinigiu, organizavusiu aviamodeliavimo pratybas, Kauno Jūrų skautų klubo vadovu A. Malkevičiumi, kuris vedė edukacinę pamoką „Dievui, artimui ir Tėvynei“, o motyvacinę pamoką „Kelias iki nugalėtojų pakylos“ vedė olimpietės R. Ramanauskaitė, T. Nekrošaitė ir Europos lengvosios atletikos čempionato bronzos medalio laimėtoja L. Jasiūnaitė. Krepšinio klubo „Snaiperis“ treneriai vedė edukacinę pamoką „Didžiojo krepšinio pradžiamokslis“, o futbolo mokyklos „Olimpas“ treneriai – „Futbolo paslaptys“. Edukacines pamokas „Suskaičiuokime kalorijas“ be „Emocinis saugumas – sėkmės garantas“ vedė Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos metodininkės E. Grigonienė ir N. Forman, o sociologas M. Šimkus su mokiniais analizavo labai originalią temą – „Mokykla – tai tik treniruočių aikštelė“. Su psichologėmis A. Benike ir N. Gruodiene mokėmės „Streso valdymo“, o su Policijos komisariato darbuotoja mokėmės pamokoje „Būk saugus“.

Paskutinę projekto dieną kalbėjome ir diskutavo apie Šv. Kazimierą, vertybes, gyvenimo prasmę bei artėjantį popiežiaus vizitą, dalyvavome šv. Mišiose, kurias už progimnazijos bendruomenę aukojo Šilainių Šv. Dvasios parapijos klebonas kunigas Ž. Paulauskas.

Kiekviena projekto „Mokomės kitaip“ diena džiugino naujais atradimais, kūrybiniais iššūkiais, prasmingu savęs pažinimu – auginome asmenybę, mokėmės tyrinėdami ir aktyviai bei kūrybiškai dalyvaudami ugdymesi!

Filomena Beleškevičienė,
direktorės pavaduotoja ugdymui