Mokydamiesi kūrybiškai naudoti skaitmeninius mokymosi įrankius siekiame auginti sumanų vaiką!

2018 m. spalio 27 – lapkričio 4 d., įgyvendinant Programos Erasmus+ pirmąjį pagrindinį veiksmą (KA1) – Asmenų mokymosi mobilumą pagal projektą „Kuriame inkliuzinę mokyklą – augame ir auginame!“ dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Virtualios mokymosi aplinkos ir tinklalapių kūrimas bei jų panaudojimo ugdymo(-si) procese galimybės“, kurie vyko Tenerifėje, Ispanijos Karalystėje. Juos organizavo IFOM – Mokymo(si), užimtumo ir mobilumo institutas, įkurtas Bolonijoje. Mokymus vedė IFOM direktorius, dėstytojas Francesco Tarantino, o dalyvavo įvairių dalykų mokytojai, mokyklų vadovai iš Rumunijos, Latvijos, Danijos, Makedonijos ir Lietuvos. Visa mokymų savaitė buvo intensyvi, bet turininga ir naudinga.

Mokėmės, kaip kūrybiškai integruoti skaitmenines mokymo(si) priemones į ugdymo(si) procesą, kad pamokos būtų įdomesnės ir patrauklesnės, mokinių mokymosi pasiekimai – geresni, diskutavome apie mokyklos bei mokytojo vaidmenį, siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Teorines žinias išbandėme praktiniuose užsiėmimuose. Kursuose visų dalyvių laukė ne vienas kūrybinis iššūkis. Keisdamiesi patirtimi ir idėjomis, džiaugiamės įgudę naudoti vaizdo medžiagos kūrimo įrankį „Magisto“, kurti vaizdo pamokas ir vaizdo įrašus papildyti interaktyviais klausimais „EDpuzzle“, „TedEd“ programėlėmis. Mokėmės, kaip sukurti informatyvų tinklaraštį ar svetainę, naudojantis „Weebly“ svetainių kūrimo įrankiu, patrauklią pamoką su „Lensoo“ įrankiu ir „Kahoot“ viktorinų kūrimo bei „Quizlet“ mokymosi kortelių programėlėmis, veiksmingai naudoti „Edmodo“ platformą, parengti testus su „Socrative“ programėle, kuri pateikia mokinio, pavyzdžiui, testo, rezultatus ir leidžia stebėti, analizuoti pasiekimus bei pažangą. 

Mokymas(is), pagrįstas mokomosios medžiagos vizualizacija, mokinius įtraukia į pamoką, motyvuoja veikti, jie gauna nuolatinį grįžtamąjį ryšį, išlieka smalsūs ir patiria pažinimo džiaugsmą. Tikimės, kad virtualių mokymosi aplinkų, skaitmeninių technologijų taikymas pamokose sukurs atvirą, kūrybišką, motyvuojančią mokymosi aplinką, kiekvienam mokiniui leis patirti mokymosi sėkmę, mokytojui padės atpažinti mokinių gebėjimus  – tai padės įgyvendinti progimnazijos siekį – ugdyti sumanų vaiką!

Dalyvaudamos šiuose mokymuose patobulinome ne tik informacinių technologijų naudojimo, bet ir tarpkultūrinę, bendravimo užsienio kalba kompetencijas, taip pat veiklos partnerystės ir lyderystės gebėjimus!

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Palmira Talijūnienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorė,
Aušra Bereikienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinių klasių mokytoja