MŪSŲ PROGIMNAZIJA – KAUNO MIESTO MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ KONKURSO NUGALĖTOJA!

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Kauno šv. Kazimiero progimnazija jau antrą kartą tapo Kauno miesto mokyklų edukacinių erdvių konkurso laimėtoja. Komisija mūsų mokyklą delegavo atstovauti miestui  konkurso nacionaliniame etape. 

Bendruomenė sukūrė ir konkurso komisijai pristatė  edukacinę lauko erdvę „Gamtos kelias į žmogų“, kurioje mokiniai ugdosi patirtinio mokymosi, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžius,  STEAM gebėjimų, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo kompetencijas. Parengta ir susisteminta dinaminė edukacinė medžiaga įvairių dalykų pamokoms (QR kodų sistema),  edukacinių aplinkų interaktyvus katalogas. Įkurtas „Žaliasis išmanusis parkas“ – natūralių gamtinių medžiagų kliūčių trasa, leidžianti testuotis ir tobulinti sportuojančių fizinius įgūdžius bei aktualizuojanti sportavimo gamtoje naudą. Žaliojo išmaniojo parko misija – skatinti ne tik progimnazijos mokinių, bet ir mikrorajono bendruomenės fizinį aktyvumą naujoviškomis fizinio aktyvumo formomis, kurti socialinį ir aplinkosauginį tvarumą.