MŪSŲ PROGIMNAZIJA – viena kokybiškiausių Lietuvos mokyklų!

(Žurnalas „Reitingai“, 2020 m. gegužė – gruodis Nr. 1 (13))

Džiaugiamės ir didžiuojamės, nes:

esame išskirtiniai tarp visų šalies įstaigų – „Kauno šv. Kazimiero progimnazija išsiskiria tiek aukšta pridėtine verte, tiek gerais akademiniais pasiekimais, tiek aukštu priklausymo mokyklai jausmo rodikliu“ („Reitingai“, 41 psl.);

– MŪSŲ progimnazija – aštunta šalyje! Esame viena iš 20 pažangiausių Lietuvos progimnazijų (iš 155 Lietuvoje esančių) išsiskiriame pozityviausiu, stipriausiu klimatu, priklausymo mokyklai jausmu bei aukštu sukuriamos pridėtinės vertės rodikliu ketvirtoje ir šeštoje klasėje („Reitingai“, 41 psl.);

– pagal mokinių akademinius pasiekimus MŪSŲ progimnazijos 6 klasės mokinių 2019 m. akademiniai pasiekimai tarp visų šalies pradinių mokyklų ir progimnazijų – 3 vietoje, 4 klasės mokinių – 26 vietoje („Reitingai“, 51, 57 psl.);

– MŪSŲ progimnazija yra tarp išgrynintų 30 šalies mokyklų (remiantis visų tipų šalies mokyklų mokinių atsakymais), kuriose mokiniai patiria mažiausiai patyčių, jungtinis geros patyčių situacijos rodiklis šeštose ir aštuntose klasėse yra geriausias (tiek tarp mokinių, tiek tarp mokinių ir mokytojų), o pasitaikančios patyčių situacijos profesionaliai suvaldomos, taip pat išsiskiria jungtiniais geros savijautos mokykloje ir mokyklos kultūros rodikliais(„Reitingai“, 44 psl.)!