NUOTOLINIO MOKYMOSI PATIRTIS: TARPMOKYKLINIS BENDRADARBIAVIMAS

Mes džiaugiamės, jog net karantinas ir nuotolinis mokymasis nesustabdė partnerystės ir draugystės su socialiniais partneriais Panevėžio A. Lipniūno progimnazija. Šiose draugiškose mokyklose tikybos pamokos vyko kitaip. Mūsų progimnazijoje virtualiai lankėsi ir įdomiai pamokas vedė Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos tikybos mokytoja ses. Kristina Mikalauskaitė. Sesė vienuolė pasidalijo žiniomis apie save ir apie visų mūsų motiną Švč. Mergelę Mariją. Mūsų progimnazijos tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė Panevėžio mokiniams organizavo originalias, muzika ir giesmėmis praturtintas, tikybos pamokas.

Neįtikėtina, kaip galima greitu ir patogiu būdu keliauti, bendrauti ir dirbti. Rodos, tik esi Kaune, o staiga atsirandi Panevėžio progimnazijos vaikų apsuptyje! Tikiu, kad šios netradicinės pamokos bus neįkainojama patirtis mokytojoms ir nepamirštami įspūdžiai vaikams. Tai dar vienas sėkmingas žingsnis link glaudesnio ir kokybiškesnio bendradarbiavimo su Panevėžio A. Lipniūno progimnazija.

Dorinio ugdymo mokytoja Kristina Ališauskienė