PEDAGOGŲ KONFERENCIJA „KIEK GEROS MOKYKLOS YRA GEROJE MOKYKLOJE?“

Sėkmingas šiuolaikinis  ugdymas neatsiejamas nuo nuolatinio pedagogų ir ugdymo specialistų tobulėjimo. Naujų žinių įgyjame arba jas tobuliname dalindamiesi patirtimi.

Gruodžio 27 dieną mūsų progimnazijoje vyko konferencija „Kiek geros mokyklos yra geroje mokykloje?“, kurios metu pedagogai dalijosi savo gerąja patirtimi skaitydami pranešimus bei dalindamiesi praktiniais patarimais.

Istorijos mokytoja D. Jakučionienė  skaitė pranešimą „Praktinis „Educandy“ įrankio panaudojimas“.  Pradinių klasių mokytojos L. Petrauskaitė ir D. Keturakienė pristatė STE(A)M pamoką „Ką pasėsi, tą ir pjausi“.  Fizinio ugdymo mokytoja A. Ivanauskienė ir matematikos  mokytoja R. Marozienė pasidalijo patirtimi vedant integruotas veiklas bei skaitė pranešimą „Duomenų informacijos pateikimo būdai fizinio ugdymo pamokoje“.  Užsienio kalbos mokytojos A. Macežinskienė ir E. Žilinskaitė, kaip tarptautinio projekto partnerės,  pasidalino gerąja patirtimi apie įtraukųjį ugdymą Čekijos mokyklose. Progimnazijos logopedė J. Brazauskienė pristatė priemones, kurios skirtos vaikų girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų lavinimui. Progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui F. Beleškevičienė pristatė naujas erdves progimnazijos lauko klasėje.   Dorinio ugdymo mokytoja K. Ališauskienė ir pradinių klasių mokytoja V.V. Šivickienė skaitė pranešimą „Aš esu pojūčių pasaulyje“, po pranešimo vyko praktinės veiklos.

Dalindamiesi gerąja patirtimi tobulėja ne tik mokytojai. Tai leidžia pagerinti ugdymo turinio kokybę, mokinių pasiekimus bei kurti Gerą mokyklą!