PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUMI VILNIUJE

Šeštadienį ir mūsų progimnazijos „Jaunųjų Kazimieriečių“ grupelė mojavo ir džiaugėsi Popiežiaus palaiminimu. Nebaisu mums buvo anksti keltis, neišgąsdino ir  lietus, vėjas neišblaškė, žmonių upės nepaklaidino. Tūkstančiai jaunimo būrėsi kartu ir džiaugėsi bendryste. Ir mes ten buvome, tuo džiaugsmu dalijomės ir dalelę šventumo parsivežėme čia, į namus. 

Tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė