PROJEKTAS „BRANGI MANO LIETUVA“

Vasario 12-14 d. progimnazijoje vyko projektas „Brangi mano Lietuva“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, kuriame dalyvavo įvairių gebėjimų mokiniai. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai su mokytoja Asta ir mama Edita surengė kūrybinių darbų parodą „Dovana Lietuvai“, o koplytėlėje su logopede – specialiąja pedagoge Rūta edukacinėje kūrybinėje veikloje „100 – atkurtai Lietuvai“ giedojo „Tautišką giesmę“, skaitė lietuvių poetų eiles. Mokytoja Džiurlanda su mokiniais pakvietė visus į pramogą – koncertą „Ačiū, Lietuva!“, kurioje skambėjo melodingos dainos apie Lietuvą. Aktų salėje vyko debatai apie svarbiausias šio šimtmečio aktualijas „Lietuva – man šventa“  6 klasių mokiniams, kuriuos organizavo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Filomena. Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai, naudodami įvairią techniką, piešė kolektyvinį darbą „Kelias į šimtmetį“. Jiems talkino pradinių klasių mokytoja Elena ir bibliotekininkė Romalda. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus surengė viktoriną „Protų mūšis“ vyresniųjų klasių mokiniams. Džiaugiamės, kad drauge linksmai šventėme  Lietuvos atkūrimo 100 jubiliejų! Tegyvuoja mūsų brangi Lietuva!

Projekto iniciatorė Rūta Mirauskienė, logopedė – specialioji pedagogė ekspertė