PROJEKTAS „FILM LT 100“

Šį rudenį Lietuvos moksleiviai buvo kviečiami  dalyvauti kino edukacijos projekte „Film LT100“ ir kurti trumpus filmus. Tai bendras Danijos kultūros instituto bei Lietuvos kino centro projektas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Atsižvelgiant į šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio kuriamą nuolatinį informacijos srautą, labai svarbu ugdyti vaikų ir jaunimo kritinį mąstymą. Kadangi kinas ir bendrai vaizdinė informacija yra didelė šiuolaikinės kultūros dalis, svarbu mokyti vaikus suvokti šios informacijos kūrimo procesą ir nepasiklysti atsirenkant informaciją. Kino kūrimas yra vienas iš būdų padėti jiems tai suprasti. Buvimas „kitapus ekrano“ – iš pirmo žvilgsnio žaismingoje aplinkoje – suteikia patrauklų mokymosi metodą, tampant aktyviais medijų naudotojais.

Mūsų progimnazijos 5a klasės mokiniai dalyvavo šio projekto edukacinėje programoje. Vaikai net keturias valandas buvo pasinėrę į Holivudo kasdienybę: kūrė, vaidino, montavo ir diskutavo. Po šios patirties jie suprato, kiek daug darbo reikia įdėti, norint sukurti įdomų filmą. 

Kristina Ališauskienė