ŠALIES MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINIŲ BEI TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA „MANO OLIMPAS“

Kovo 29 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazija kartu su Kauno Maironio universitetine gimnazija Lietuvos sporto muziejuje jau 15 kartą organizavo šalies mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferenciją „Mano Olimpas“. Mūsų progimnazija skiria labai daug dėmesio mokinių asmenybinei ūgčiai, olimpiniam ugdymui, todėl neatsitiktinai yra aktyvi mokytojų ir mokinių holistinių vertybių puoselėtoja šalyje.

          Konferencijos tikslas – mokinių, mokytojų intelektinių ir kūrybinių galių išraiška per sportą bei olimpines vertybes. Ši konferencija buvo skirta ne tik kūno kultūros mokytojams, tačiau visiems pedagogams, gebantiems mokinio širdyje auginti gerumą, kilnumą, svajonę, siekį visapusiškai tobulėti, varžytis ir pirmauti visose gyvenimo srityse, kurie kūrybingai ir kompetentingai integruoja ugdymo procesą, suteikdami mokiniams siekio, polėkio sėkmingai veiklai sparnus ir pergalės džiaugsmą.

          Konferencijoje savo pranešimus pristatė 19 mokinių ir 9 mokytojai iš visos Lietuvos. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokinės Rūta Marija Dumbliauskaitė ir Agnė Rumšaitė parengė ir pristatė pranešimą „Senovės Atėnų, Spartos ir šiandieninės Lietuvos ugdymo sistemos“, Eva Ivanauskaitė ir  Monika Ulanavičiūtė – „Lietuvių sportininkų olimpinių pasiekimų statistinė analizė“, o Mantas Mišauskas – „Dopingas. Jo moralinis, fiziologinis ir politinis poveikis“. Tai įdomūs, vertingi ir prasmingi darbai, atskleidžiantys gerąsias patirtis, sėkmingas veiklas, asmeninių iššūkių refleksijas. Trys mūsų progimnazijos mokytojai taip pat pristatė savo pranešimus: kūno kultūros mokytoja Filomena Beleškevičienė analizavo „Olimpinės pedagogikos — kaip pažangios šiuolaikinės švietimo strategijos realizavimo formos“ aspektus, dailės mokytojas Aidas Augustis pristatė „Olimpinio deglo  Odisėją“, matematikos mokytoja Vilma Plutienė analizavo „Mąstymo ir judesių greičio savitarpio priklausomybę“.

          Konferencijos metu istorinėse Lietuvos sporto muziejaus menėse vyko ir kūrybinės-edukacinės dirbtuvės „Senovės Antikos Olimpijos žaidynės“, kuriose mokiniai iš Kauno, Panevėžio bei Šiaulių realizavo savo kūrybinius sumanymus. Visi mokinių piešiniai bus eksponuojami Lietuvos sporto muziejuje bei Kauno m. ugdymo įstaigose.

 

Filomena Beleškevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui