ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS HIMNO KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI

Kviečiame visus bendruomenės narius dalyvauti Kauno šv. Kazimiero progimnazijos himno kūrimo konkurse ir dovanoti pačias prasmingiausias bei gražiausias eiles mokyklai.

Šv. Kazimiero progimnazijos himno kūrimo konkurso nuostatai