TREČIOKAI – GAMTOS PĖDSEKIAI

Ankstyvą ketvirtadienio rytą progimnazijos trečiokai išvyko į Papilvio kaimą Prienų rajone dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinėje programoje „Gamtos pėdsekystė“.

Čia, prie miško, mūsų jau laukė Rokas Balčiūnas, fizikas, chemikas, pedagogas, diplomuotas pėdsekys. Vadovo vedami mokiniai tyrinėjo mišką – jo augalus ir gyventojus. Jie sužinojo, kaip nustatyti pušaičių, eglaičių amžių. Trečiokai atidžiai klausėsi vadovo, tad daug išmoko. O įdomiausia tai, kad pagal pėdsakus, įspaustus žemėje, susekė, jog šiame miške gyvena vilkai, šernai, stirnos ir kiti gyvūnai.

Porą valandų miško tyrinėtojams pralėkė kaip akimirka!

Mokytoja metodininkė Leonija Petrauskaitė