Viešieji pirkimai

SUPAPRASTINTŲ (MAŽOS VERTĖS) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTIS

 Remiantis direktoriaus 2017-05-03 d. įsakymu Nr. V-48, nuolatinė viešųjų pirkimų komisijos sudėtis yra:

Pirmininkė: Neringa Klusaitienė, viešųjų pirkimų administratorė, neringapirkimai@yahoo.com, 8620 94035.
Pavaduotojas: Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ekonomikos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, olivijus@gmail.com, 8620 93058.
Sekretorė: Romalda Rutkauskienė, bibliotekos/informacinio centro vedėja, biblioteka@svkazimieras.kaunas.lm.lt, 8620 93081
Nariai: Filomena Beleškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kūno kultūros mokytoja ekspertė, filebel@yahoo.com,  8620 93024
Vytautas Rutkauskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vytautasrutkauskas@hotmail.com, 8620 93011


2020 m. viešųjų pirkimų planas

2019 m. ataskaita

2019 m. viešųjų pirkimų planas

 2018 m. ataskaita

2018m_viesuju_pirkimu_planas

2017 metų viešieji pirkimai