Viešieji pirkimai

SUPAPRASTINTŲ (MAŽOS VERTĖS) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTIS

Progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-96 sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija:

Pirmininkas: Vytautas Rutkauskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vytautas.rutkauskas@svkazimieras.lt , 8620 93011.
Pavaduotojas: Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, olivijus.spitrys@svkazimieras.lt , 8620 93058.
Sekretorė: Romalda Rutkauskienė, bibliotekininkė, biblioteka@svkazimieras.kaunas.lm.lt , 8620 93081.
Nariai: Filomena Beleškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, filomena.beleskeviciene@svkazimieras.lt , 8620 93024,
Alvydas Gasparavičius, administratorius, administratorius@svkazimieras.lt , 8620 94035.


 

Tvarkos, taisyklės ir reglamentas

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Įsakymas_Dėl atsakingų asmenų skyrimo vykdant viešuosius pirkimus ir atsakomybių delegavimo

Įsakymas_Dėl asmens, atsakingo už viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, skyrimo

 

 


2022 m. viešųjų pirkimų planas

2021 m. viešųjų pirkimų planas

2020 m. ataskaita

2020 m. viešųjų pirkimų planas

2019 m. ataskaita

2019 m. viešųjų pirkimų planas

 2018 m. ataskaita

2018m_viesuju_pirkimu_planas

2017 metų viešieji pirkimai

Atnaujinta 2022-09-20