Korupcijos prevencija

Pastebėjus ar sužinojus korupcijos atvejus kuo skubiau informuokite mokyklos direktorę Palmirą Talijūnienę tel. +37062094006 arba el. paštu: direktore@svkazimieras.kaunas.lm.lt

Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakingas direktorės pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys tel. +37062093058 arba el. paštu: olivijus.spitrys@svkazimieras.lt

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 3333

Progimnazijos korupcijos prevencijos programa

Progimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 

Darbuotojų pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Kauno miesto savivaldybės 2023 – 2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas

Antikorupcinis mokinių ugdymas – prasminga veikla formuojant sąžiningą visuomenės narį

Tyrimo „Kaip aš suprantu Korupciją“ pristatymas

2022-02-09 Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

2023-06-13 Antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemonės

 

Atnaujinta 2024-03-20