Asmens duomenų apsauga

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių/tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma  

ATSAKINGI ASMENYS:

Atsakomybės sritis Pareigos
Vardas, Pavardė
Telefono Nr., el. pašto adresas
Duomenų subjektų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas Raštinės administratorė Jūratė Pavalkienė Tel./faks. (8 37) 488967
Mob. tel. 8 620 93071
mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
Mokinių asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys 8 620 93058
olivijus.spitrys@svkazimieras.lt
Vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymas ir apsauga Kompiuterių sistemų administratorius Gražvidas Zaukas ikt@svkazimieras.kaunas.lm.lt

AKTUALI INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė  asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.