1,2% parama progimnazijai

GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI IR VISI RĖMĖJAI,

nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą progimnazijai. Materialinė bei kitokia parama mokyklai reikalinga ir toliau. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno šv. Kazimiero progimnazijai.

Norėdami mokyklai skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Prašome iki 2022 metų gegužės 1 d. elektroninio deklaravimo sistemoje https://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Mūsų mokyklos duomenys formos pildymui:

  •  Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190138219
  •  Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija
  •  Buveinės adresas: Vandžiogalos pl. 51, LT-47416, Kaunas
  •  Įrašyti paramos sumą 1,2%.

Nuoširdžiai dėkojame!
Progimnazijos administracija

Atnaujinta: 2022-04-23