Nuotolinis mokymas

Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 reglamentuota, kad Kauno miesto teritorijoje nuo 2020 m. spalio 28 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 11 d. 24:00 val. nustatytas Karantino režimas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones, 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A-3481 nustatė, kad iki lapkričio 11 d. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas besimokančių mokinių, taip pat pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse besimokančių mokinių ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

Vadovaujantis 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1160 dėl „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, ugdymas mokyklose iki 2020 m. lapkričio 8 d. pagal pagrindinio ugdymo programą (5-8 klasių mokiniams) vykdomas nuotoliniu būdu.

Būkime kantrūs ir sveiki. 

Progimnazijos administracija

 Nuotolinio mokymosi nuostatos

Dėl pradinio priešmokyklinio

KONSULTAVIMAS

Priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojus, 1-4 kl. mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė. Kontaktinė informacija:

el. paštas filomena.beleskeviciene@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93024

5-8 klasėse dėstančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 5-8 klasių mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys. Kontaktinė informacija:

el. paštas olivijus.spitrys@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93058

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja informacinių technologijų sistemų administratorius Gražvidas Zaukas. Kontaktinė informacija:

el. paštas ikt@svkazimieras.kaunas.lm.lt

tel. +370 619 69008

 

 

Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Nuotolinis_priemoniu-planas.pdf

 

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Nuotolinis-tvarkos-aprasas.pdf

 

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

 

Kontaktiniai asmenys

 

Taikomos aplinkos

 

Taikomos aplinkos

 

Pamokų tvarkaraščiai

1-4 klasių tvarkaraštis

5-8 klasių tvarkaraštis: Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Sinchroninio ugdymo pamokų tvarkaraštis lapkričio 23-17 d.:

5a;

5b;

6a;

6b;

7a;

7b;

8a I;

8a II;

 

Mokymo planai

Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei

Rekomendacijos tėvams

1

2

3

4

https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

 

Atmintinė mokiniams

Rekomendacijos mokiniams