Nuotolinis mokymas

Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu

ĮSAKYMAS  DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020 GRUODŽIO 28 D. 

KONSULTAVIMAS

Priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojus, 1-4 kl. mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė. Kontaktinė informacija:

el. paštas filomena.beleskeviciene@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93024

5-8 klasėse dėstančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 5-8 klasių mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys. Kontaktinė informacija:

el. paštas olivijus.spitrys@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93058

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja informacinių technologijų sistemų administratorius Gražvidas Zaukas. Kontaktinė informacija:

el. paštas ikt@svkazimieras.kaunas.lm.lt

tel. +370 619 69008

 

 

Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Nuotolinis_priemoniu-planas.pdf

 

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

 

Kontaktiniai asmenys

 

Taikomos aplinkos

 

Taikomos aplinkos

 

Pamokų tvarkaraščiai

 

Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei

Rekomendacijos tėvams

1

2

3

4

https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

 

Atmintinė mokiniams

Rekomendacijos mokiniams

Nuotolinio mokymo savanorių pagalbos centras

Nuotolinio mokymo savanorių pagalbos centras 

 

Atnaujinta 2024-03-20