Nuotolinis mokymas

Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu

 

BENDROJI INFORMACIJA APIE VEIKLĄ NUOTOLINIO MOKYMO METU

 

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo progimnazijos ugdymo procesas nuo kovo 30 d. bus vykdomas nuotoliniu būdu. Informacija teikiama tik nuotoliniu būdu: el. paštu progimnazija@svkazimieras.kaunas.lm.lt ir progimnazijos interneto svetainėje https://svkazimieras.kaunas.lm.lt/  nurodytais kontaktais.

Nuotolinis mokymas organizuojamas virtualiose mokymo(si) aplinkose: skaitmeninėje ugdymo platformoje „EDUKA klasė“, elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA ir kitose laisvai prieinamose skaitmeninėse priemonėse. Elektroniniame dienyne TAMO informacija bus teikiama įprasta tvarka. Prašome mokinius, mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus) kuo dažniau prisijungti ir tikrinti Jums skirtą informaciją. 

Pamokos, organizuojamos nerealiuoju (asinchroniniu) būdu, kai mokiniai gauna užduotis „EDUKA klasė“ ar kitoje skaitmeninėje platformoje, o kiekvieno mokytojo/klasės savaitės mokymo planas pateikiamas TAMO dienyne, vyks pagal ankstesnį pamokų tvarkaraštį, mokytojai mokinius konsultuos telefonu arba žinutėmis TAMO dienyne savo darbo laiku. 

Pamokos, organizuojamos tiesioginiu (sinchroniniu) būdu, kai mokytojai tam tikru laiku pakvies mokinius prisijungti prie tiesioginės pamokos transliacijos Zoom, Messenger, Teams ar Skype aplinkoje. 

Būkime kantrūs ir sveiki. 

Progimnazijos administracija

 

KONSULTAVIMAS

Priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojus, 1-4 kl. mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė. Kontaktinė informacija:

el. paštas filomena.beleskeviciene@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93024

5-8 klasėse dėstančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 5-8 klasių mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys. Kontaktinė informacija:

el. paštas olivijus.spitrys@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93058

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja informacinių technologijų sistemų administratorius Gražvidas Zaukas. Kontaktinė informacija:

el. paštas ikt@svkazimieras.kaunas.lm.lt

tel. +370 619 69008

 

 

Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Nuotolinis_priemoniu-planas.pdf

 

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Nuotolinis-tvarkos-aprasas.pdf

 

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Kontaktiniai-asmenys.pdf

 

Taikomos aplinkos

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Taikomos-aplinkos.pdf

 

Pamokų tvarkaraščiai

 

1-4 klasės

5a klasė

5b klasė

6a klasė

6b klasė

7a klasė

8a klasė

8b klasė

 

Mokymo planai

 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (birželio 15 d. – birželio 19 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Birželio 8 d.- birželio 12 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Birželio 1 d.- birželio 5 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Gegužės 25 d.- gegužės 29 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Gegužės 18 d.- gegužės 22 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Gegužės 11 d.- gegužės 15 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Gegužės 4 d.- gegužės 8 d

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Balandžio 27 d.- balandžio 30 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Balandžio 20 d.- balandžio 24 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Balandžio 14 d.- balandžio 17 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Balandžio 6 d.- balandžio 10 d.)

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS (Kovo 30 d. – balandžio 3 d.)

 

Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei

Pagalbos vaikui specialistai

Socialinis pedagogas

Psichologas

Specialusis pedagogas–logopedas

Rekomendacijos tėvams

1

2

3

4

https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

 

Atmintinė mokiniams