Nuotolinis mokymas

Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu

 

BENDROJI INFORMACIJA APIE VEIKLĄ NUOTOLINIO MOKYMO METU

 

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo progimnazijos ugdymo procesas nuo kovo 30 d. bus vykdomas nuotoliniu būdu. Informacija teikiama tik nuotoliniu būdu: el. paštu progimnazija@svkazimieras.kaunas.lm.lt ir progimnazijos interneto svetainėje https://svkazimieras.kaunas.lm.lt/  nurodytais kontaktais.

Nuotolinis mokymas organizuojamas virtualiose mokymo(si) aplinkose: skaitmeninėje ugdymo platformoje „EDUKA klasė“, elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA ir kitose laisvai prieinamose skaitmeninėse priemonėse. Elektroniniame dienyne TAMO informacija bus teikiama įprasta tvarka. Prašome mokinius, mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus) kuo dažniau prisijungti ir tikrinti Jums skirtą informaciją. 

Pamokos, organizuojamos nerealiuoju (asinchroniniu) būdu, kai mokiniai gauna užduotis „EDUKA klasė“ ar kitoje skaitmeninėje platformoje, o kiekvieno mokytojo/klasės savaitės mokymo planas pateikiamas TAMO dienyne, vyks pagal ankstesnį pamokų tvarkaraštį, mokytojai mokinius konsultuos telefonu arba žinutėmis TAMO dienyne savo darbo laiku. 

Pamokos, organizuojamos tiesioginiu (sinchroniniu) būdu, kai mokytojai tam tikru laiku pakvies mokinius prisijungti prie tiesioginės pamokos transliacijos Zoom, Messenger, Teams ar Skype aplinkoje. 

Būkime kantrūs ir sveiki. 

Progimnazijos administracija

 

KONSULTAVIMAS

Priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojus, 1-4 kl. mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė. Kontaktinė informacija:

el. paštas filomena.beleskeviciene@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93024

5-8 klasėse dėstančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 5-8 klasių mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys. Kontaktinė informacija:

el. paštas olivijus.spitrys@svkazimieras.lt

tel. +370 620 93058

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja informacinių technologijų sistemų administratorius Gražvidas Zaukas. Kontaktinė informacija:

el. paštas ikt@svkazimieras.kaunas.lm.lt

tel. +370 619 69008

 

 

Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Nuotolinis_priemoniu-planas.pdf

 

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Nuotolinis-tvarkos-aprasas.pdf

 

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Kontaktiniai-asmenys.pdf

 

Taikomos aplinkos

 

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/wp/wp-content/uploads/2020/03/Taikomos-aplinkos.pdf

 

Pamokų tvarkaraščiai

Mokymo planai

Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei

Rekomendacijos tėvams

1

2

3

4

https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

 

Atmintinė mokiniams