Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos taryba, tel. (8 37) 488967

 • Kristina Ališauskienė, dorinio ugdymo mokytoja – pirmininkė, kristina.alisauskiene@svkazimieras.lt
 • Jurgita Brazauskienė, specialioji pedagogė/logopedė, jurgita.brazauskiene@svkazimieras.lt
 • Džiurlanda Jūratė Valiukienė, pradinio ugdymo mokytoja, dziurlanda.valiukiene@svkazimieras.lt
 • Asta Aleksandravičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, asta.aleksandraviciene@svkazimieras.lt
 • Eva Žilinskaitė, anglų kalbos mokytoja, eva.zilinskaite@svkazimieras.lt
 • Inga Gailevičienė, tėvų atstovė,
 • Birutė Rimkevičienė, tėvų atstovė,
 • Loreta Stravinskienė, tėvų atstovė,
 • Jurgita Kalvinskienė, tėvų atstovė,
 • Indrė Praškevičienė, tėvų atstovė,
 • Samanta Liaudanskaitė, mokinių atstovė,
 • Daniela Dirmauskaitė, mokinių atstovė,
 • Viltė Puskunigytė, mokinių atstovė,
 • Domantas Tilinga, mokinių atstovas,
 • Justas Gailevičius, mokinių atstovas,
 • Danutė Teišerskienė, Sargėnų – Vytėnų bendruomenės pirmininkė.

Metodinė taryba, tel. (8 37) 488967

Viešųjų pirkimų komisija, tel. (8 37) 488967

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija, tel. (8 37) 488967

Vaiko gerovės komisija, tel. (8 37) 488967

Darbo taryba, tel. (8 37) 488967

Olweus koordinacinis komitetas, tel. (8 37) 488967

Metinė turto ir įsipareigojimų inventorizacijos komisija, tel. (8 37) 488967

Darbo grupė programos Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo (K229) projektui „Mūsų namai turi daug bendra“, tel. (8 37) 488967

Progimnazijos krizių valdymo komanda, tel. (8 37) 488967

Etikos komisija, tel. (8 37) 488967

Pareigybių sąrašo sudarymo ir mokytojų tarifikacijos komisija, tel. (8 37) 488967

Darbo grupė programos „Erasmus+“ 2  pagrindinio veiksmo srityje (KA201 – mokyklų strateginės partnerystės) projektui „All Onboard“ (liet. „Visi laive – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“), tel. (8 37) 488967

 

Atnaujinta 2022-09-08