Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos taryba, tel. (0 37) 488967

 • Inga Vladičkienė, pradinio ugdymo mokytoja – pirmininkė, inga.vladickiene@svkazimieras.lt
 • Aušra Žemaitienė, pradinio ugdymo mokytoja, ausra.bereikiene@svkazimieras.lt
 • Aneta Ivanauskienė, fizinio ugdymo mokytoja, aneta.ivanauskiene@svkazimieras.lt
 • Rima Marozienė, matematikos mokytoja, rima.maroziene@svkazimieras.lt
 • Tomas Asakavičius, muzikos mokytojas, tomas.asakavicius@svkazimieras.lt
 • Giedrė Juknevičienė, tėvų atstovė,
 • Birutė Rimkevičienė, tėvų atstovė,
 • Vytautas Andrulis, tėvų atstovas,
 • Giedrė Rentauskienė, tėvų atstovė,
 • Indrė Praškevičienė, tėvų atstovė,
 • Ugnė Bagdonavičiūtė, mokinių atstovė,
 • Gabija Peckutė, mokinių atstovė,
 • Viltė Puskunigytė, mokinių atstovė,
 • Gabija Sereikytė, mokinių atstovas,
 • Goda Steckytė, mokinių atstovas,
 • Danutė Teišerskienė, Sargėnų – Vytėnų bendruomenės pirmininkė.

Metodinė taryba, tel. (0 37) 488967

Viešųjų pirkimų komisija, tel. (0 37) 488967

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija, tel. (0 37) 488967

Vaiko gerovės komisija, tel. (0 37) 488967

Darbo taryba, tel. (0 37) 488967

 

Metinė turto ir įsipareigojimų inventorizacijos komisija, tel. (0 37) 488967

Darbo grupė programos Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo (K229) projektui „Mūsų namai turi daug bendra“, tel. (0 37) 488967

Progimnazijos krizių valdymo komanda, tel. (0 37) 488967

Etikos komisija, tel. (0 37) 488967

Pareigybių sąrašo sudarymo ir mokytojų tarifikacijos komisija, tel. (0 37) 488967

Darbo grupė programos „Erasmus+“ 2  pagrindinio veiksmo srityje (KA201 – mokyklų strateginės partnerystės) projektui „All Onboard“ (liet. „Visi laive – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“), tel. (0 37) 488967

 

Atnaujinta 2024-04-16