Įsivertinimas ir pažanga

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267);

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 1 priedas

 

 ĮSIVERTINIMO PAŽANGOS ANKETŲ SUVESTINĖS

2023 m. įsivertinimo pažangos anketos suvestinė

2022 m. įsivertinimo pažangos anketos suvestinė

2021 m. įsivertinimo pažangos anketos suvestinė

2020 m. įsivertinimo pažangos anketos suvestinė

 

Atnaujinta 2024-03-20