UTA įgyvendinimas

 

Progimnazijos UTA komandos veiksmų planas

Progimnazijos komunikacijos planas 2022-2023 m.m.

 

1. Ugdymo turinio atnaujinimas:  ką reikia žinoti

2. Mokytojams apie kompetencijas

3. Tėvams apie UTA

4. Ko mokosi mokiniai

5. Komunikacija ir tinklaveika 1 dalis

6. Komunikacija ir tinklaveika 2 dalis

7. Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų

8. Naudingi renginiai mokytojams https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

9. Patvirtintos bendrosios programos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

10. Bendra informacija apie UTA https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

 

 

 

Atnaujinta 2024-03-20