Mokydamiesi kūrybiškai naudoti skaitmeninius mokymosi įrankius siekiame auginti sumanų vaiką!

2018 m. spalio 27 – lapkričio 4 d., įgyvendinant Programos Erasmus+ pirmąjį pagrindinį veiksmą (KA1) – Asmenų mokymosi mobilumą pagal projektą „Kuriame inkliuzinę mokyklą – augame ir auginame!“ dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Virtualios mokymosi aplinkos ir tinklalapių kūrimas bei jų panaudojimo ugdymo(-si) procese galimybės“, kurie vyko Tenerifėje, Ispanijos Karalystėje. Juos organizavo IFOM – Mokymo(si), užimtumo ir mobilumo institutas, įkurtas Bolonijoje. Mokymus vedė IFOM direktorius, dėstytojas Francesco Tarantino, o dalyvavo įvairių dalykų mokytojai, mokyklų vadovai iš Rumunijos, Latvijos, Danijos, Makedonijos ir Lietuvos. Visa mokymų savaitė buvo intensyvi, bet turininga ir naudinga.

Mokėmės, kaip kūrybiškai integruoti skaitmenines mokymo(si) priemones į ugdymo(si) procesą, kad pamokos būtų įdomesnės ir patrauklesnės, mokinių mokymosi pasiekimai – geresni, diskutavome apie mokyklos bei mokytojo vaidmenį, siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Teorines žinias išbandėme praktiniuose užsiėmimuose. Kursuose visų dalyvių laukė ne vienas kūrybinis iššūkis. Keisdamiesi patirtimi ir idėjomis, džiaugiamės įgudę naudoti vaizdo medžiagos kūrimo įrankį „Magisto“, kurti vaizdo pamokas ir vaizdo įrašus papildyti interaktyviais klausimais „EDpuzzle“, „TedEd“ programėlėmis. Mokėmės, kaip sukurti informatyvų tinklaraštį ar svetainę, naudojantis „Weebly“ svetainių kūrimo įrankiu, patrauklią pamoką su „Lensoo“ įrankiu ir „Kahoot“ viktorinų kūrimo bei „Quizlet“ mokymosi kortelių programėlėmis, veiksmingai naudoti „Edmodo“ platformą, parengti testus su „Socrative“ programėle, kuri pateikia mokinio, pavyzdžiui, testo, rezultatus ir leidžia stebėti, analizuoti pasiekimus bei pažangą. 

Mokymas(is), pagrįstas mokomosios medžiagos vizualizacija, mokinius įtraukia į pamoką, motyvuoja veikti, jie gauna nuolatinį grįžtamąjį ryšį, išlieka smalsūs ir patiria pažinimo džiaugsmą. Tikimės, kad virtualių mokymosi aplinkų, skaitmeninių technologijų taikymas pamokose sukurs atvirą, kūrybišką, motyvuojančią mokymosi aplinką, kiekvienam mokiniui leis patirti mokymosi sėkmę, mokytojui padės atpažinti mokinių gebėjimus  – tai padės įgyvendinti progimnazijos siekį – ugdyti sumanų vaiką!

Dalyvaudamos šiuose mokymuose patobulinome ne tik informacinių technologijų naudojimo, bet ir tarpkultūrinę, bendravimo užsienio kalba kompetencijas, taip pat veiklos partnerystės ir lyderystės gebėjimus!

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Palmira Talijūnienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorė,
Aušra Bereikienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinių klasių mokytoja

PROJEKTAS „FILM LT 100“

Šį rudenį Lietuvos moksleiviai buvo kviečiami  dalyvauti kino edukacijos projekte „Film LT100“ ir kurti trumpus filmus. Tai bendras Danijos kultūros instituto bei Lietuvos kino centro projektas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Atsižvelgiant į šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio kuriamą nuolatinį informacijos srautą, labai svarbu ugdyti vaikų ir jaunimo kritinį mąstymą. Kadangi kinas ir bendrai vaizdinė informacija yra didelė šiuolaikinės kultūros dalis, svarbu mokyti vaikus suvokti šios informacijos kūrimo procesą ir nepasiklysti atsirenkant informaciją. Kino kūrimas yra vienas iš būdų padėti jiems tai suprasti. Buvimas „kitapus ekrano“ – iš pirmo žvilgsnio žaismingoje aplinkoje – suteikia patrauklų mokymosi metodą, tampant aktyviais medijų naudotojais.

Mūsų progimnazijos 5a klasės mokiniai dalyvavo šio projekto edukacinėje programoje. Vaikai net keturias valandas buvo pasinėrę į Holivudo kasdienybę: kūrė, vaidino, montavo ir diskutavo. Po šios patirties jie suprato, kiek daug darbo reikia įdėti, norint sukurti įdomų filmą. 

Kristina Ališauskienė

TYRĖJŲ DIRBTUVĖS

Patirtinis mokymasis – tai mokymasis veikloje, o praktinis patyrimas yra vienas geriausių mokymosi būdų. Kai vaikai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų, yra vertingiau už teorines žinias. Lapkričio 15 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokiniai pasinėrė į Tyrėjų dirbtuves. Nuo priešmokyklinukų ir pirmokėlių iki aštuntokų kartu su mokytojais  vykdė įvairius eksperimentus ir tyrimus: atliko eksperimentus su bulvėmis, monetomis, kiaušiniais. Sužinojo, kaip atsiranda krakmolas, kaip sklinda garsas, gamino plastiliną, piešė ant pieno, eksperimentavo mažojoje chemijos laboratorijoje. Vyresnieji mokiniai tyrinėjo savo fiziologinių sistemų pajėgumą, atliko cheminius bandymus, socialinius tyrimus, patys kūrė kino filmus, „statė tiltus“ bei tyrinėjo „matematikos galią“.

Tyrėjų dirbtuvės mokiniams leido išbandyti šiuolaikinio reflektyvaus, konstruktyvaus, įrodymais grįsto, autentiško, probleminio mokymo(si) bendradarbiaujant galimybes.

 

KONKURSAS „ENGLISH POETRY 2018“

Kauno Žaliakalnio progimnazijoje vyko trečių klasių mokinių poezijos konkursas anglų kalba „English Poetry 2018“. Konkurse dalyvavo mūsų progimnazijos mokiniai Diana Pečiulytė iš 3a ir Kristupas Sabeckas iš 3b klasės. Mokiniai išraiškingai padeklamavo pasirinktus eilėraščius ir buvo apdovanoti padėkos raštais.  Konkurse mokiniai ugdėsi kūrybines galias bei tobulino anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius.

Mokinius ruošė mokytojos Nijolė Sucharukovienė ir Asta Macežinskienė.

ISTORINĖS ATMINTIES IR PILIETIŠKUMO PAMOKA

Lapkričio 15 d. progimnazijos bendruomenė susirinko į istorinės atminties ir pilietiškumo pamoką ,,Mes išdainuosim Jūsų skausmą…“, skirtą Lietuvos kariuomenės 100-ečiui ir partizanų vado Ramanausko-Vanago šimtosioms gimimo metinėms paminėti. 7b klasės mokiniai, vadovaujant mokytojoms E. Grybienei ir D. Jakučionienei, parengė literatūrinę-muzikinę kompoziciją. Prisiminėme sunkią ir kartu labai atkaklią Lietuvos kariuomenės kūrimosi istoriją, didvyrišką partizanų kovą su okupantais pokaryje.

Istorijos mokytoja D. Jakučionienė

KRIKŠČIONIŠKOS MUZIKOS FESTIVALIS „SIELOS-2018“

Šeštadienį į Jonavą sugužėjo visas Lietuvos krikščioniškas jaunimas. Į kasmetinį šiuolaikišką Krikščioniškos muzikos festivalį „Sielos-2018“  keliavo ir Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokiniai. Visą dieną įvairiausio stiliaus muzika grojo net trijose koncertinėse salėse. Mokiniai ne tik prasmingai praleido šeštadienį muzikos apsuptyje,  bet ir ugdėsi dvasines bei dorines vertybes, bendravo su bendraamžiais iš visos Lietuvos, pažino geriau vieni kitus.

Kristina Ališauskienė, dorinių mokslų mokytoja

MOKINIŲ IŠVYKA Į VERKIŲ IR PAVILNIŲ REGIONINĮ PARKĄ

Lapkričio 7 d. progimnazijos 5-8 klasių mokinių grupė vyko į Vilnių Verkių ir Pavilnių regioninį parką, kur dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotoje edukacinėje  programoje „Paslauga gamtai“.  Mokiniai susipažino su tinkama lauko ir miško gyvūnų priežiūra,  mokėsi stebėti gamtos reiškinių požymius, nuostabios gamtos apsuptyje  gėrėjosi nepakartojamu Lietuvos gamtos grožiu.

Ši puiki edukacinė programa ne tik įkvėpė mūsų mokinius mylėti savo šalies gamtą, bet ir suteikė biologijos, geografijos, istorijos dalykinių kompetencijų.  Visi grįžo pilni įspūdžių ir gerų emocijų. 

Kristina Ališauskienė, dorinių mokslų mokytoja

EDUKACINĖ PROGRAMA „ĮDOMIOJI ROBOTIKA“

Lapkričio 5 d. 25 Kauno šv. Kazimiero progimnazijos jaunieji  robotikos entuziastai dalyvavo edukacinėje programoje „Įdomioji robotika“, kuri vyko Robotikos mokykloje Vilniuje. Programa buvo labai įdomi. Vaikai  galėjo pamatyti, kaip spausdinami įvairūs daiktai 3D formatu, išmoko programuoti mikrobitus, taip pat susipažino su žaidimu „Minecraft“.  Tai  pagerino mokinių konstravimo, programavimo, komandinio darbo įgūdžius.

Tikime, kad tai paskatins vaikus dar labiau gilintis į Robotikos paslaptis!

KONSULTACINĖ TĖVŲ DIENA

Gerbiami Tėveliai,

 

2018 m. lapkričio 12 d. kviečiame į konsultacinę Tėvų dieną mokykloje.

Nuo 15.00 iki 19.00 val. savo kabinetuose Jūsų lauks visų mokomųjų dalykų mokytojai, su kuriais galėsite pasidžiaugti vaiko sėkmėmis, aptarti iškylančias problemas ir kartu priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi sėkmingumo.

Į klausimus atsakys bei Jums reikalingos informacijos suteiks specialioji pedagogė – logopedė J. Brazauskienė, socialinė pedagogė N. Vilkevičienė, psichologė A. Benikė.

Galėsite išsakyti savo pastebėjimus, siūlymus, idėjas dėl mokyklos veiklos organizavimo progimnazijos direktorei P. Talijūnienei, pavaduotojams ugdymui F. Beleškevičienei, O. Spitriui.

Laukiame Jūsų.

 

SUSITIKIMAS SU REBEKA UNA

Pakviesti lietuvių kalbos mokytojos mūsų mokyklos 7a ir 7b klasių mokinių grupė  apsilankė vaikų literatūros muziejuje, kur vyko  susitikimas su rašytoja Rebeka Una. Rašytoja papasakojo, kaip gimė idėja rašyti vaikams ir jaunimui. Pristatė paaugliams  sukurtą bei jau kelis kartus išleistą  knygą „Atjunk“. Šioje knygoje pasakojama apie keturiolikmetę mergaitę, vardu Gryta, apie jai iškylančius sunkumus prisitaikant steriliai išvalytame pasaulyje bei patirtus nuotykius.

Rašytoja  Rebeka Una taip pat pristatė neseniai išleistą knygą „Gyvažmogis“, kuri yra knygos „Atjunk“ tęsinys. Mokiniai po renginio galėjo nusipirkti rašytojos kūrinį su jos autografu.                                                                                                                            

Auksė Ramonaitė, 7b klasės mokinė