KONKURSAS „RUDENS IŠDAIGOS“

Paauksuoti lapai
Suktinėlį šoka,
Šaltas rudenėlis
Pasijuokti moka!
 
Nuoširdžiai sveikiname konkurso „Rudens išdaigos“ nugalėtojas – Kotryną Petrusevičiūtę iš 2c klasės ir Urtę Ragažinskaitę iš 6a klasės. Džiaugiamės dalyvių išradingumu, kūrybingumu!
Tikimės sulaukti ir daugiau mokyklos Mokinių tarybos iššūkių!
 
Mokytoja Kristina Ališauskienė

TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 d. mokykloje buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS MIESTAS, kuriame esame draugiški, atviri, saugūs ir laimingi. Visą savaitę Priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai ir 2-8 klasių mokiniai dalyvavo bendrame integruotame projekte “KURKIME TOLERANCIJOS MIESTĄ KARTU”.
Mokiniai kartu su mokytojais diskutavo apie Toleranciją, pateikdami tolerancijos ir netolerancijos visuomenėje pavyzdžių. Mokiniai kūrė Tolerancijos miestus: lipdė iš plastilino, lankstė, spalvino, dėliojo LEGO, kūrė animacijas!
 

SKAMBANTI MOKYKLA 2021

Mūsų socialiniai partneriai – Kauno sakralinės muzikos mokykla kviečia paminėti šv. Cecilijos, muzikos globėjų dieną. Šių metų renginys „Skambanti mokykla 2021“ bus ypatingas, jį skiriame mokyklos 30-mečio Jubiliejui.

Giedokime, muzikuokime ir švęskime Šv. Cecilijos dieną kartu!

PER MUZIKĄ Į DIEVĄ!

ERASMUS+ PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS PRAHOJE

Planuotas ir ilgai lauktas Erasmus+ programos projekto „Our Homes Have Much in Common“ partnerių – Lietuvos, Čekijos Respublikos, Turkijos ir Graikijos mokyklų – pirmasis tarptautinis susitikimas įvyko! Projekto koordinatoriai ir šio vizito, vykusio lapkričio 1-5 d., šeimininkai – Zakladni škola Kladno (Čekijos Respublika) pedagogų komanda. Šiame susitikime mūsų progimnaziją atstovavo direktorė Palmira ir mokytojos Asta bei Eva.
Susitikimas buvo turtingas įvairiomis veiklomis: pamokų stebėjimu ir aptarimu, diskusijomis apie šalių švietimo sistemas, ypač akcentuojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, galimybe pamatyti vizito šeimininkų sukurtas ir ugdymo procese naudojamas edukacines vidaus ir lauko erdves, dalyvavimu praktiniame žinių pritaikyme eTwinning programoje, paskaita apie darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais metodus ir būdus, kūrybinėmis dirbtuvėmis taikant virtualius mokymo būdus, vaikų ledo ritulio treniruotės stebėjimu Kladno ledo arenoje, dalyvavimu mokyklos projektų dienoje, kai vyresnieji mokiniai parengė užduotis ir organizavo veiklas jaunesniems mokiniams.
Aktyvias darbo dienas praturtino prasmingas laisvalaikis: susipažinimo vakarienė ir boulingo turnyras, pasivaikščiojimas po Kladno senamiestį, vizito šeimininkų – mokytojų, tėvų ir mokinių – suruošti tradicinių čekų patiekalų pietūs, išvykos į Velka Dobra esantį plėšriųjų paukščių ūkį, istorine praeitimi ir modernumu žavinčią Prahą, ekskursija į Kladno Bokštinių kvartalų muziejų.
Įgyta patirčių ir naujų draugų bendroms ateities veikloms, suplanuoti laukiantys susitikimai, į kuriuos vyks ir visų keturių projekte dalyvaujančių šalių mokyklų mokinių delegacijos.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus+ lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

IŠGIRSKIME ŽODĮ – „ŠVENTUMAS“!

Visų Šventųjų šventės belaukiant, dorinio ugdymo pamokose mokytoja Kristina su mokiniais išmaniai ir žaismingai prisijaukina žodį „šventumas“. Esame visi pakviesti siekti šventumo – maldoje, džiaugsme, pareigų atlikime, mažuose darbuose!
„Dažniausiai manome, kad bet koks mūsų veiksmas pasaulio mastais tėra lašas vandenyne, tačiau iš tiesų juk be to trūkstamo lašo ir vandenynas būtų mažesnis.“ (Motina Teresė)

KONKURSAS „KAUNO PAVEIKSLAS GATVĖS MENE“

Mokytis, pažinti ir atrasti smagiausia patiriant, sprendžiant, o kartais lenktyniaujant ir kovojant konkurse. Trys 6-8 klasių mokinių komandos atstovavo progimnaziją Kultūrinio orientavimosi konkurse Kauno mieste ,,Kauno paveikslas gatvės mene“. Džiaugiamės ir sveikiname komandą – pirmos vietos laimėtojus: Viltę Puskunigytę (6a klasė), Danielą Dirmauskaitę (7b klasė), Dominyką Pirogovą (7b klasė), Domantą Tilingą (7a klasė). Gerai pasirodė ir kitos dvi komandos: septintokės Airida Rekašiūtė, Samanta Liaudanskaitė, Gabrielė Stikliūtė iškovojo 4 vietą, o aštuntokai Roberta Lukoševičiūtė, Roberta Jurgilaitė, Domas Morlencas, Milgedas Rimkevičius užėmė 5 vietą. Ačiū istorijos mokytojai Daivai už mokinių paruošimą konkursui!

MISIJŲ MĖNUO

Spalio mėnesį tradiciškai Popiežius Pranciškus kviečia kiekvieną džiaugtis ir atrasti savo misiją pasaulyje. Tad pilna džiugesio, atradimų ir patirties praėjusi savaitė mūsų mokykloje buvo skirta Misijų mėnesiui. Savaitę „Jaunieji Kazimieriečiai“ pradėjo (Šilainių) Šv. Dvasios parapijos tikybos mokytojų organizuojamu orientaciniu žygiu po senamiesčio šventoves. Žygis mokinius skatino pažinti, pajusti tikėjimo istorijos dvasią ir dalintis bendrystę. Džiaugiamės ir esame dėkingi svetingai priėmus, šilta arbata ir nuoširdžiu žodžiu pasidalinus Kauno Arkivyskupijos Jaunimo centro atstovėms Eglei ir Marijai.
Antradienį – ketvirtadienį tikybos 6-8 kl. pamokose lankėsi misionieriai, šiuo metu gyvenantys Kaune. „Dievas kviečia į misiją kiekvieną žmogų“ tikėjimo liudijimais dalijosi kun. broliai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhy iš Slovakijos. Broliai vienuoliai atlieka kapelionų tarnystę Vytauto Didžiojo universitete ir kalėjime Pravieniškėse.
Misionierius, Kauno mažesniųjų brolių kapucinų vienuolyno vyresnysis br. Petras Komorniczakas OFM Cap, atvykęs iš Lenkijos, dalijosi su mokiniais turtinga patirtimi keliaujant Afrikoje ir Indijoje. „Vienuolis negali būti vienas su savimi, jis turi būti bendruomenėje ir santykyje su kitu“.
Penktadienį vykusios katechetinės Šv. Mišios su 3b kl. mokiniais vainikavo savaitę. „Gailestingumo darbais džiuginti vienas kitą“ – kun. Sigito Jurkšto paraginimu esame įkvėpti ir toliau išlikti atviriems savo misijų paieškose.
Atraskime misiją dalintis gerumu, gyvu tikėjimu, nuoširdžia šypsena ir paslaugumu.
Dorinio ugdymo mokytoja Kristina

PASAULINĖ VAIKŲ ADORACIJOS DIENA

Spalio 13 d. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje pasaulinę vaikų adoracijos dieną minėti susirinko ketvirtų klasių mokinukai iš Kauno J. Grušo meno gimnazijos, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos, Kauno T. Ivanausko ir Kauno Šv. Kazimiero progimnazijų. Vaikai susitikimą su Jėzumi pradėjo procesijoje su rožės žiedu rankose ir giesme lūpose. Tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė pasidalino mintimis, kad esame kaip saulėgrąžos žiedai, tiesiantys galvas į Jėzaus šviesą.
Šviesos akimirka uždega mūsų širdis meilei ir šią šviesą parsinešame į savo namus!

MŪSŲ MOKINIŲ KONCERTAS SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOJE

Ketvirtadienio vakarą į Kauno sakralinės muzikos mokyklą buvo pakviesti Šv. Kazimiero progimnazijos filiale besimokančių 1 ir 2 klasių mokiniai ir jų tėveliai. Vaikai ir tėvai turėjo puikią galimybę pasisvečiuoti pagrindiniame mokyklos pastate, pabendrauti su direktoriumi, mokytojais, išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus. Vaikai, kartu su mokytojais, tėveliams paruošė staigmeną – atliko kelis muzikinius numerius mokyklos koplyčioje. Švytėjo tėvelių akys, džiaugėsi mokytojų širdys, kad vos mėnesiui praėjus nuo mokslo
metų pradžios vaikai jau koncertuoja.
Sveikų ir skambių visiems mokslo metų!

SVEIKATOS IR SPORTO DIENA

Spalio 11 d. progimnazijoje vyko Sveikatos ir  sporto diena „Olimpinių žaidynių keliu“, skirta tradicinei Japonijos sporto ir sveikatos dienai bei Tokijo olimpinėms žaidynėms. Visą šią dieną vyko sportinės, sveikatingumo, pažintinės, kultūrinės, meninės veiklos, orientuotos į fundamentaliąsias olimpines vertybes, principus, Japonijos tradicines sporto šakas, papročius, kultūrą, meną. Tai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuojamas olimpinio konkurso projektas.

Sporto ir sveikatos žaidynes pradėjome virtualiu tarpžemyniniu „tiltu“ su Japonija. Hiratsukos savivaldybės Olimpinių ir parolimpinių žaidynių vadybininkas Taishi Takanashi, kuris maloniai sutiko papasakoti progimnazijos mokiniams apie Japoniją, savo darbą su Japonijos bei Lietuvos sportininkais, analogišką sveikatos ir sporto dieną, vykstančią jo gimtinėje.  Virtualaus sveikinimo sulaukėme ir iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinio švietimo direktorės Vitos Balsytės.

Teatralizuotas žaidynių atidarymas supažindino mokinius su japonų tradicine muzika, poezija, teatru bei šokiu. Progimnazijos mokiniai sugiedojo Lietuvos ir Japonijos himnus. Visų klasių mokinių atstovai pasodino sakurą, kurios žydėjimas simbolizuoja naują pradžią ir primena, koks yra gražus, bet trumpas žmogaus gyvenimas, tad reikia juo džiaugtis čia ir dabar.

Siekdami supažindinti su populiariausiomis tradicinėmis Japonijos sporto šakomis, mokiniams organizavome dziudo, karate parodomąsias pamokas bei praktines edukacines pratybas. Vykdėme ne tik bėgimo, šuolių, metimų, estafečių, virvės tempimo, taiklumo varžybas, bet ir robotų kovas, geografijos, istorijos, anglų kalbos žinių protų mūšius, edukacines – pažintines veiklas, kūrybines dirbtuves (origami, tanabata), meno, loginio mąstymo, japonų poezijos haiku konkursus.

Džiaugiamės, kad virtualiai ir realiai mūsų mokiniams veiklas organizavo dziudo mokyklos „MARIUS DOJO“ treneris, olimpinių žaidynių prizininkas Mariaus Paškevičiaus,  karatė klubo DojoKaunas treneris Karolis Čiutra ir karatė meistrė Rūta Zigmantavičiūtė, Kyokushin karatė sporto klubo „Katana“ treneris Stasys Kazlauskas, Lietuvos jachtų buriuotoja, olimpietė Viktorija Andrulytė, mūsų progimnazijos abiturientė, studijavusi Didžiojoje Britanijoje ir Japonijoje japonų bei korėjiečių kalbas – Saulė Bakšytė, VDU humanitarinių mokslų fakulteto Rytų Azijos studijų studentai, progimnazijos mokytojai.

Šventės baigiamasis akcentas – susipažinimas su japonų arbatos gėrimo ceremonija, veiklų refleksija prie arbatos puodelio ir visų dalyvių apdovanojimas

Tikime, kad pagrindines renginio idėjas – kurti judėjimo džiaugsmu paremtą laimingą ir sveiką gyvenimą, suvokti ir atrasti harmoningos asmenybės ugdymosi poreikį bei svarbą, varžytis ne tik dėl pergalių, bet dėl galimybės išbandyti save, tobulėti, atrasti naujų potyrių, būti sveikais – mums tikrai pavyko įgyvendinti.