OLIMPINĖ DIENA PRADINUKAMS IR JŲ TĖVELIAMS

Balandžio 19 d. popietę į progimnazijos Sporto salę tradiciškai rinkosi priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniai bei jų tėveliai dalyvauti Olimpinėje dienoje. Žaismingos estafetės bei emocingi žaidimai, draugiškas bei garbingas varžymasis, mokinukų, tėvelių bei mokytojų bendros pastangos, siekiant pergalės, sirgalių bei dalyvių emocijos, gerojo pavyzdžio dvasia bei galimybė pabūti kartu kitaip – toks šios šventės tikslas. O užfiksuotos dalyvių emocijos – nesuvaidintos!

Šiandien pralaimėjusių nebuvo. Visi laimėjo, nes dalyvavo!

Filomena Beleškevičienė,

direktorės pavaduotoja ugdymui

AKCIJA „100 METIMŲ LIETUVAI“

Balandžio 12 dieną vyko akcija „100 metimų Lietuvai“. Akcijoje dalyvavo  priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių  mokiniai, kurie patyrė džiaugsmą bei teigiamas emocijas, gerino asmeninį fizinį pasirengimą, stiprino sveikatą, ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

KAUNO MIESTO MOKINIŲ VIKTORINA „IŠ PRAEITIES VERSMIŲ…“

Tautiškumo požymiai – tai kalba, istorinė atmintis, etninė kultūra. Apie šiuos, pačius svarbiausius ir esminius tautinio savitumo ženklus, balandžio 13 d. žiniomis, patirtimi ir kūrybiškumu dalijosi Kauno miesto 7-tų klasių mokiniai etnokultūrinėje viktorinoje „Iš praeities versmių…“. Kalendorinės šventės ir kasdieniai darbai, burtai, apeigos, tradicijos ir papročiai, namų apyvokos rakandai ir etnografiniai muziejai bei asmenybės, įprasminančios mūsų istoriją – visa tai atsispindėjo viktorinos užduotyse.  Viktorinos tikslas – skatinti mokinius domėtis savo tautos praeitimi, ugdyti pagarbą kultūriniam palikimui. Stebint  mokinių pasirodymus ir vertinant užduočių atsakymus, galima drąsiai teigti, kad garbinga lietuvių istorija ir tautinis savitumas rūpi jaunajai kartai.    Džiaugiamės, kad mūsų progimnazijos mokinių žinios ir gebėjimai buvo įvertinti antros vietos diplomu. Progimnaziją atstovavo Eva Ivanauskaitė, Gabrielė Cybaitė, Rėjus Paulauskas bei Mantas Mišauskas.

Viktoriną rengė lietuvių kalbos mokytoja A. Bartninkienė ir istorijos mokytoja D. Jakučionienė

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2018-2019 M. M.

Priimant į mokyklas 2018–2019 m. m. prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.
Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
Prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val..
Paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m.  galima elektroniniu būdu. Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2018

PAMOKĖLĖS DARŽELINUKAMS

Tęsiant Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ir darželio-lopšelio „Klumpelė“ socialinį bendradarbiavimą,  darželinukai vėl lankėsi progimnazijoje, kur 6b klasės mokiniai juos mokė matematikos, lietuvių kalbos ir piešimo pradžiamokslio. Tai abipusiai naudinga ir prasminga veikla: mokiniai ugdosi socialines, komunikacines, kūrybingumo kompetencijas, darželinukai – susipažįsta su progimnazija bei įgyja ankstyvųjų informacinių technologijų įgūdžių.

Vilma Plutienė, informacinių technologijų mokytoja

2 3

ŠALIES MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINIŲ BEI TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA „MANO OLIMPAS“

Kovo 29 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazija kartu su Kauno Maironio universitetine gimnazija Lietuvos sporto muziejuje jau 15 kartą organizavo šalies mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferenciją „Mano Olimpas“. Mūsų progimnazija skiria labai daug dėmesio mokinių asmenybinei ūgčiai, olimpiniam ugdymui, todėl neatsitiktinai yra aktyvi mokytojų ir mokinių holistinių vertybių puoselėtoja šalyje. Toliau skaityti ŠALIES MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINIŲ BEI TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA „MANO OLIMPAS“

TREČIOKAI – GAMTOS PĖDSEKIAI

Ankstyvą ketvirtadienio rytą progimnazijos trečiokai išvyko į Papilvio kaimą Prienų rajone dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinėje programoje „Gamtos pėdsekystė“.

Čia, prie miško, mūsų jau laukė Rokas Balčiūnas, fizikas, chemikas, pedagogas, diplomuotas pėdsekys. Vadovo vedami mokiniai tyrinėjo mišką – jo augalus ir gyventojus. Jie sužinojo, kaip nustatyti pušaičių, eglaičių amžių. Trečiokai atidžiai klausėsi vadovo, tad daug išmoko. O įdomiausia tai, kad pagal pėdsakus, įspaustus žemėje, susekė, jog šiame miške gyvena vilkai, šernai, stirnos ir kiti gyvūnai.

Porą valandų miško tyrinėtojams pralėkė kaip akimirka!

Mokytoja metodininkė Leonija Petrauskaitė

 

NETRADICINĖ PAMOKA „DARAKTORINĖ XIX A. MOKYKLA“

Kovo 28 d. progimnazijos penktokai kartu su lietuvių kalbos mokytoja A. Bartninkiene ir klasės vadove R. Maroziene vyko į Lietuvos švietimo istorijos muziejų. Ten dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje ,,Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mokykla“. Neseniai minėjome Knygnešio dieną, kartu su mokiniais kalbėjome apie sudėtingą spaudos draudimo laikotarpį, todėl netradicinė žaidimo – inscenizacijos forma organizuota pamoka buvo skirta jų žinioms pagilinti. Mokiniai persikėlė į XIX amžių ir patyrė slaptosios mokyklos mokinio dalią, mokėsi skaityti iš ,,Elementoriaus“, susipažino su to laikmečio mokymosi priemonėmis, praėjo rizikingu knygnešio keliu, įvertino be galo pasiaukojantį daraktoriaus darbą, aktyviai dalyvavo diskusijoje.

Lietuvių kalbos mokytoja Audronė Bartninkienė

NETRADICINIO UGDYMO DIENA VILNIUJE

Kovo 23 d. 6b klasės mokiniai lankėsi Vilniuje, Valdovų rūmuose edukaciniame užsiėmime „Raštijos triumfas“, kuris buvo parengtas atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo istorijos ir lietuvių literatūros 5 ir 8 klasėms programas.

Mokiniai sužinojo, kodėl žinios ir knygos – karališka vertybė, koks raštingumo kelias nueitas iki Renesanso? Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai galėjo paliesti pergamentą – senovinį popierių, išbandyti žąsies plunksną ir kitas rašymo priemones. Be to, iš odos skiautelės pasidarė po knygos

skirtuką, jį papuošė Žygimanto Augusto knygų vinjetėmis – mažais ornamentiniais piešiniais.

Šeštokai taip pat aplankė iliuzijų kambarį – muziejų, kur išbandė painųjį Veidrodžių labirintą, galvą ir kojas susukantį Velnio tunelį, tikrovės suvokimą išbalansuojantį Anti-Gravitacijos kambarį, perspektyvos iliuziją patvirtinantį „Dydžio iliuzijų“ kambarį, pavaikščiojo po aukštyn apverstą butą bei išbandė daug kitų atrakcijų.

6b klasės auklėtoja vadovė Vilma Plutienė

20180323_102503

EDUKACINĖ PROGRAMA – SIMFONINĖ PASAKA ORKESTRUI IR SKAITOVUI „PETIA IR VILKAS“

Kovo 22 d. 6b klasės mokiniai lankėsi Kauno miesto filharmonijoje, kur vyko edukacinė programa. Tai Kauno miesto simfoninio orkestro atliekama  rusų kompozitoriaus Sergejaus Prokofjevo simfoninė pasaka orkestrui ir skaitovui „Petia ir Vilkas“. Tai įdomi istorija, kurią papildo nuostabi muzika, joje skirtingi orkestro instrumentai įasmenina tos pasakos veikėjus. Kiekvienas pasakos personažas susilieja su jį įgarsinančiu instrumentu, o skaitovas interpretuoja istoriją, sukurtą prieš daugiau nei 80 metų. Kauno miesto simfoninis orkestras, pristatydamas šią muzikinę pasaką, siekia suteikti galimybę vaikams per klausą geriau pažinti orkestrą ir jo instrumentus. Tai taip pat skatina mokslų integraciją, bendruomeniškumą, pasitelkiant įvairias profesionaliojo meno formas.

20180322_142540