PEDAGOGŲ KONFERENCIJA „KIEK GEROS MOKYKLOS YRA GEROJE MOKYKLOJE?“

Sėkmingas šiuolaikinis  ugdymas neatsiejamas nuo nuolatinio pedagogų ir ugdymo specialistų tobulėjimo. Naujų žinių įgyjame arba jas tobuliname dalindamiesi patirtimi.

Gruodžio 27 dieną mūsų progimnazijoje vyko konferencija „Kiek geros mokyklos yra geroje mokykloje?“, kurios metu pedagogai dalijosi savo gerąja patirtimi skaitydami pranešimus bei dalindamiesi praktiniais patarimais.

Istorijos mokytoja D. Jakučionienė  skaitė pranešimą „Praktinis „Educandy“ įrankio panaudojimas“.  Pradinių klasių mokytojos L. Petrauskaitė ir D. Keturakienė pristatė STE(A)M pamoką „Ką pasėsi, tą ir pjausi“.  Fizinio ugdymo mokytoja A. Ivanauskienė ir matematikos  mokytoja R. Marozienė pasidalijo patirtimi vedant integruotas veiklas bei skaitė pranešimą „Duomenų informacijos pateikimo būdai fizinio ugdymo pamokoje“.  Užsienio kalbos mokytojos A. Macežinskienė ir E. Žilinskaitė, kaip tarptautinio projekto partnerės,  pasidalino gerąja patirtimi apie įtraukųjį ugdymą Čekijos mokyklose. Progimnazijos logopedė J. Brazauskienė pristatė priemones, kurios skirtos vaikų girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų lavinimui. Progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui F. Beleškevičienė pristatė naujas erdves progimnazijos lauko klasėje.   Dorinio ugdymo mokytoja K. Ališauskienė ir pradinių klasių mokytoja V.V. Šivickienė skaitė pranešimą „Aš esu pojūčių pasaulyje“, po pranešimo vyko praktinės veiklos.

Dalindamiesi gerąja patirtimi tobulėja ne tik mokytojai. Tai leidžia pagerinti ugdymo turinio kokybę, mokinių pasiekimus bei kurti Gerą mokyklą!

 

Paskelbta 2021-12-27

KALĖDINIS MOKINIŲ SVEIKINIMAS!

Tegul artėjančių Kalėdų dvasia išsaugo mūsų jautrumą ir gerumą, 

lai kiekvieno mūsų širdies Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais mūsų artimiesiems.

Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, ieškantiems stebuklo Kalėdų rytą!

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokytojai ir mokiniai

Sveikinimo nuoroda:

https://kazimieroprogimnazija-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kristina_alisauskiene_svkazimieras_lt/EfaV_3yNa-lHhzjWwOinuJQB_2GWBTqWx52tvxYMy3X-1w?e=Df4bml

 

 

 

Paskelbta 2021-12-27

TARPTAUTINIS KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „EKO RUDUO – 2021“

2021 m. lapkričio 8 – 12 dienomis nuotoliniu būdu Microsoft Teams aplinkoje vyko Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konkursas „EKO RUDUO 2021“. Mūsų progimnazijos 2c klasės mokinio Marko Dumbliausko kūrybinis darbas „Taupyklė skraidyklė“ pelnė komisijos simpatijas už šauniausią kūrybinio darbo pristatymą ir buvo apdovanotas  diplomu.

Mokytoja Rūta Marazienė

Paskelbta 2021-12-29

KALĖDINIŲ ŽAISLIUKŲ KŪRIMO DIRBTUVĖS

Pats nuostabiausias laikas – šv. Kalėdų laukimas. Tai metas, kai šventei ruošiamasi ne tik mintimis, bet ir mažais darbais. Šiandien grupelė 7b ir 8b kl. mokinių dalyvavo kalėdinių žaisliukų dirbtuvėlėse, kuriose svečiavosi tautodailininkė, mokytoja R. Kybartienė, padėjusi mokiniams sukurti mažą šventinę puošmeną.

Paskelbta 2021-12-19

SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ KALĖDINIS SVEIKINIMAS!

Kauno Sakralinės muzikos mokyklos Kauno šv. Kazimiero progimnazijos filialo jaunučių PUERI I choro ir jaunųjų smuikininkų staigmena progimnazijos pedagogams – Kalėdinis sveikinimas! Nuoširdus AČIŪ mokiniams už dovanotas jaukias akimirkas, jautrius muzikos akordus, širdį virpinančius balsus, prasmingas dainas! Dėkojame staigmenos iniciatoriams – vadovams Rasai ir Vadimui, mokytojams Elvyrai (smuikas), Evangeline (fortepijonas), Aivarui (saksofonas)!

Paskelbta 2021-12-19

KARIŲ PAMOKA

5 – 8 klasių mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokose ,,Augu Lietuvai ir Lietuvoje“. Patyrimines pamokas apie kario gyvenimą, tarnybą Lietuvos KASP vedė Miglė ir Lukas. Lukas, buvęs mūsų mokyklos mokinys, dabar Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų karys, ir jo kolegė Miglė supažindino mokinius su šios tarnybos ypatumais ir karjeros galimybėmis. Mokiniai sužinojo, kad žygyje reikia neštis kuprinę, kuri gali sverti nuo 15 iki 35 kg., kaip reikia pasiruošti ir išgyventi žygyje žiemos metu, kaip per 15 min. pasiruošti šiltą maistą, kokiu būdu išsidžiovinti sušlapusius batus. Drąsiausi išbandė savo jėgas ,,persikeldami“ per įsivaizduojamą upę, mokėsi teisingai uždėti turniketą (specialus tvarstis kraujavimui stabdyti).
Istorijos mokytoja Daiva

Paskelbta 2021-12-19

PENKTOKŲ „ŠIMTADIENIS“

Progimnazijos penktokai buvo pakviesti minėti savo „100 dienų kaip aš PENKTOKAS“ sukaktį. Aštuntokai, vyriausieji mokiniai, padedami klasių vadovių Audronės ir Kristinos, kruopščiai ir išradingai kūrė užduotis, kad penktokams būtų galimybė parodyti ne tik žinias ir sumanumą, bet ir klasės draugiškumą bei bendradarbiavimą. Penktokus pasitiko „Kietojo riešutėlio“ ir „Žodis ne žvirblis“ loginės bei kūrybinės užduotys; „Tyliajame rate“ ir „Skambančių žodžių“ erdvėse reikėjo sutelktumo ir įsiklausymo į vienas kitą, o „Menų mūzos“ ir „Iššūkis tingėjimui“ užduotims prireikė lankstumo bei kūrybiškumo. Užduočių metu penktokai turėjo puikią progą susipažinti su įvairiomis mokykloje įrengtomis edukacinėmis erdvėmis. Ne mažiau svarbi šventės akimirka buvo penktoko priesaika. Vieni drąsiai, kiti neryžtingai, treti labai droviai, tačiau visi iki vieno kartojo priesaikos žodžius ir tapo tikrų tikriausiais mokyklinio krikšto paženklintais mokiniais. Priesaiką vainikavo citrinos, kaip ištvermės ir gyvybės simbolis, bei simbolinės atminimo dovanėlės!
 
 

Paskelbta 2021-12-19

NETRADICINIO UGDYMO DIENA „MOKSLO LABORATORIJA“

2021 m. lapkričio 30 d. progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo (meninių, pažintinių, kūrybinių veiklų) diena „Mokslo laboratorija“, taikant dialogišką, tyrinėjantį, patirtinį mokymą(-si)) netradicinėse aplinkose (KTU matematikos ir gamtos mokslų, Informacinių technologijų, Chemijos fakultetuose, Kauno tvirtovės VII forto eksperimentų ir tyrimų dirbtuvėse, Lietuvos sporto universitete, A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje ir kt.) bei mūsų socialinių partnerių (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos bei Inžinerijos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto, akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas“, Mokomosios bendrovės „Mėgintuvėlis LT“) organizuotose  veiklose progimnazijoje.

           Nuo priešmokyklinukų ir pirmokėlių – iki aštuntokų, kartu su progimnazijos mokytojais bei universitetų dėstytojais, studentais, jaunaisiais mokslininkais vaikai mokėsi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų. Mokiniams didžiausią įspūdį paliko VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto doktorantės Dianos Sidabrienės praktinė veikla „Kas vyksta miške?“, Inžinerijos fakulteto docento dr. Gedimino Vasiliausko edukacinė-tiriamoji veikla „Kaip pamatuoti triukšmą?“, VDU Gamtos mokslų fakulteto docentės Ramintos Rodaitės-Riševičienės užsiėmimas „Gamtos išradimai pakeitę žmonijos gyvenimą“, VDU Gamtos mokslų fakulteto docentės Linos Ragelienės patirtinė veikla „Kuo mes kvėpuojame“. Ypatingo susidomėjimo sulaukė VDU akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas“ organizuotos  „Mokslinių eksperimentų dirbtuvės“, VDU Švietimo akademijos studentės ir Smartwill pedagogės Agnė Stankaitytė veikla „Dėmesys ir atmintis“ bei edukacinė-praktinė veikla „Osmosas ir difuzija“, kurią vaikams demonstravo VDU Švietimo akademijos studentė Karolina Rodaitytė. Net skambutis negalėjo išvilioti mokinių iš Lego praktinių dirbtuvių, kur jie galėjo susipažinti su  Lietuvos transporto raida bei Lietuvos architektūriniais objektais konstruojant su LEGO. Įspūdingiausių mokslinių efektų vaikai patyrė praktinėse veiklose „Sėkmingos klaidos – eksperimentai laboratorijoje“ ir „Spalvų kodas – eksperimentai laboratorijoje“.

Su nepamirštamais įspūdžiais, naujomis ir įtvirtintomis žiniomis mokiniai grįžo iš Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos, Lietuvos sporto universiteto, Kauno technologijos universiteto, edukacinių išvykų, kur išbandė šiuolaikinio reflektyvaus, konstruktyvaus, įrodymais grįsto, probleminio mokymo(si) bendradarbiaujant galimybes.

„Mokslo laboratorijos“ dienoje mūsų mažieji mokiniai sužinojo, kaip atsiranda krakmolas, kaip sklinda garsas, gamino plastiliną, piešė ant pieno, eksperimentavo mažojoje chemijos laboratorijoje,  atliko bandymus su skirtingo tankio skysčiais, susipažino su prietaisais, padedančiais mums gyventi, mokėsi pažinti savo kūną, analizuoti „įdomieji skaičius“, augino druskos kristalus.  Vyresnieji mokiniai tyrinėjo savo fiziologinių sistemų pajėgumą, atliko cheminius bandymus, socialinius tyrimus, patys kūrė kino filmus, „statė tiltus“, kepė duoną, gamino saldainius bei tyrinėjo „matematikos galią“, mokėsi logikos, kritinio mąstymo, būtino ne tik kiekvienam mokslininkui, bet ir kiekvienam žmogui buityje bei mokykloje, nustatė ir analizavo dujų sudėtį kvėpavimo metu, dalyvavo teatro laboratorijoje.

Tikime, kad netradicinio ugdymo diena „Mokslo laboratorija“, vykdoma kitomis ugdymo organizavimo formomis, veiksmingai įtakos mokinių pasiekimus, didins mokymosi motyvaciją, plės mokinių akiratį bei gerins socialinį emocinį mikroklimatą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė

Paskelbta 2021-12-01

INTERAKTYVI EDUKACIJA

Lapkričio 23 d. progimnazijoje svečiavosi Kamerinio teatro aktoriai, kurie 8a ir 8b klasės mokinius pakvietė dalyvauti interaktyvioje edukacijoje ,,Problema – (ne) bėda’’. Aktoriai pasitelkė interaktyvaus teatro metodus, kad moksleiviai aktyviai dalyvaudami veiksme, susipažintų su pasaulyje žymia Augusto Boalio „engiamųjų“ teatro metodika, kuri padėjo vyksmo dalyviams spręsti jiems aktualias problemas, pasitikrinti drąsos, savikritiškumo, galimybes, ambicijų pagrįstumą, savivertę. Mokiniai drauge su aktoriais modeliavo galimas konfliktines situacijas, ieškojo problemų sprendimo kelių, kėlė probleminius klausimus, diskutavo, netgi patys mėgino vaidinti pasirinktus personažus, ieškodami išeičių iš susidariusios padėties.
8b klasės vadovė Audronė

Paskelbta 2021-11-28