GIMTOJO KRAŠTO PAŽINIMO EKSPEDICIJA

Rugsėjo 15 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokiniai mokėsi kitaip – žaismingose edukacijose gilino istorines žinias apie savo gimtą miestą Kauną, Zanavykų muziejuje dalyvavo tradicinėje edukacinės šventėje ,,Su savo duona visur rasi suolą’’, kur kartu su folkloro ansambliais dainavo javapjūtės talkų ir pabaigtuvių dainas, šoko lietuvių liaudies ratelius, žaidė liaudiškus tradicinius žaidimus, išbandė kūlimą spragilais, grūdų niekojimą geldoje, arpavimą arpa, malė grūdus girnomis, sijojo ir piestoje grūdo grucę, kepė vafliukus. Anykščių šilelyje grožėjosi Šventosios upės vingiais ir „Karalienės liūnu“ – vienu didžiausių gėlo vandens ir legendomis apipinto šaltinio Lietuvoje. O kaipgi be Puntuko akmens ir Laimės žiburio!  Prasminga įvairų veiklų, naujų potyrių ir pažinčių diena!

RUGSĖJO PIRMOJI!

Kiekviena rugsėjo pirmoji, nutvieksta rudenin įžengusios saulės ir džiuginanti margaspalviais žiedais, atneša trapų nerimą, naujus iššūkius, viltingas svajones ir veda į naują pažinimą.
Mokiniams linkim džiugių atradimų, naujų žinių troškulio, siekio augti, išmokti, tobulėti.
Mokytojams – profesinio įžvalgumo ir išminties, tolerancijos ir kūrybiškumo, pasitikėjimo ir įkvėpimo naujiems sumanymams ir prasmingiems darbams.
Tėvelius ir artimuosius kviečiame būti aktyviais, vaikus mokančios, ugdančios, saugią ir džiuginančią aplinką kuriančios mokyklos bendruomenės nariais.
Geros kloties bei sėkmių džiaugsmo naujais MOKSLO METAIS!

INFORMACIJA BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVELIAMS

Gerbiami Tėveliai,

Primename, kad 2022 m. rugpjūčio 25 d. 18.00 val. kviečiame būsimų PIRMOKŲ tėvelius, vaikus į susitikimą su progimnazijos administracija bei mokytojomis.

Aptarsime ugdymo proceso organizavimą nuo rugsėjo 1 d., neformaliojo švietimo pasiūlą, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Lauksime Jūsų progimnazijos aktų salėje!

PROJEKTŲ DIENA

Birželio 21 d.  progimnazijoje vyko projektų diena „Inovacijos mano mokykloje“, kurioje dalyvavo 5-6 klasių mokiniai.  Mokiniai buvo supažindinti su projektų rengimo struktūra nuo A iki Z: projektinės veiklos tinkslingumu, etapais, problemų sprendimo būdais, projekto komandos bendradarbiavimo svarba, projekto veiklų planavimo bei įgyvendinimo  ypatumais, vertinimo ir pristatymo procesu.  Rengdami ir pristatydami projektus mokiniai turėjo pritaikyti turimas dalykinių žinių kompetencijas. Į šį aspektą vertinimo komisija kreipė esminį dėmesį. 

5a klasės mokiniai pasiūlė sveikos, skanios ir gaivios arbatos gaminimo projektą. 5b klasės mokinių komanda „D. D. Jerys“ sukūrė mokyklos veiklos modernizavimo projektą, kurio pagalba mokiniai galės mokytis vien tik su skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis bei gaus interaktyvią pagalbą mokantis. 5c klasė sukūrė projektą „Mokyklos programėlė KŠKP“, kurios tikslas – skatinti mokinių pažangumą, bendradarbiavimą,  pagerinti informacijos sklaidą, mažinti patyčias, fiksuoti ir dalintis aktualia informacija.  6b klasės mokiniai  siūlė projekto idėjas, kaip modernizuoti mokyklos valgyklos veiklą. 

Vertinimo komisijos nuomone, pačio originaliausio, išsamiausio ir aktualiausio projekto idėją sukūrė 6a klasės mokiniai.  Jo pagrindinė mintis

– progimnazijos bendruomenės sveikatos stiprinimas ir atstatymas! Kadangi labai daug mokinių serga kvėpavimo takų ligomis, 6a klasės „jaunieji verslininkai“ planuoja įrengti „Druskos kambarį“, kuriame vyktų profilaktinės ir atstatomosios mokinių ir mokytojų sveikatos procedūros. Projektas buvo pagrįstas realiais technologiniais procesais, finansiniais skaičiavimais ir prognozuojamų rezultatų statistika.

Projektų dienos veiklose visi mokiniai turėjo progą įsitikinti, kad „Svajonė, kuri išsipildo, gali būti projektu!“

MOKYKLINĖS UNIFORMOS BLIUZONAI 5-8 KLASIŲ MOKINIAMS

Mokinių pageidavimu mūsų progimnazijai uniformas siuvanti įmonė sukūrė mokyklinio bliuzono pavyzdžius. Mokiniai išsirinko jiems labiausiai patikusį modelį. Tad nuo rudens  pageidaujantys  5-8 klasių mokiniai galės įsigyti ir dėvėti mokyklinius bliuzonus. Oficialių renginių, švenčių metu pageidautumėme, kad mokiniai dėvėtų mokyklinius švarkus. 

Užsisakyti uniformas galite adresu:

Butrimonių g. 9
Kaunas,
El. pašto adresas: info@monomy.lt
Telefono numeris: +37065421025

KETVIRTOKŲ IŠLEISTUVĖS

Progimnazijos penktokai ir Mokinių taryba organizavo ketvirtokams – baigusiems pradinio ugdymo programą – teatralizuotą „išbandymą“ 7 pasaulio stebuklų tema ir šventinį priėmimą į vyresnių draugų būrį. Pikti piratai ir išmintingi jūreiviai plukdė ketvirtokus po audringus vandenynus ir nuostabiausius pasaulio kraštus, tikrindami jų sumanumą, išradingumą, draugiškumą. Kad ir kokios painios buvo piratų užduotys, ketvirtokai jas įveikė ir buvo pakviesti į PENKTOKŲ šalį.

Džiugu keliauti kartu, įveikti iššūkius ir tobulėti. Pasaulio išmintimi – didžiausiu turtu – penktokai pasidalino su jaunaisiais draugais: „Mes ilgai tyrinėjame horizontą laukdami, kada laimė ateis. Tačiau kai ieškai laimės tik sau, pasaulis mažėja. Kai padedi ją rasti kitam – pasaulis plečiasi iki tolimiausių horizontų.“

Ketvirtokai padovanojo progimnazijos sodui nuostabius sodinukus – sedulą ir magnoliją, kurie savo žiedais puoš mūsų aplinką ir džiugins vaikus!

SUPER VASARA 2022

Vienas iš svarbiausių Kauno šv. Kazimiero progimnazijos veiklos aspektų – klasės bendruomenės stiprinimas. Darnūs socialiniai santykiai klasėje, mokykloje, visuomenėje, jautrumas kiekvienam bendruomenės nariui, patyčių netoleravimas, pagarba ir pagalba – tai vertybės, kurių formavimuisi skiriamas didžiausias dėmesys dirbant su mokiniais. To siekiama integruojant teorines ir praktines veiklas, taikant  aktyvius mokymo metodus, organizuojant komandas formuojančias veiklas, netradicines ugdymo formas. Mokinių stovykla „Super vasara – 2022“ – veikla, skirta mokinių, mokytojų bendravimui, kūrybingumui, sveikatinimui bei turiningam laisvalaikiui.

Tad birželio 6-7 dienomis mūsų progimnazijos 5-7 klasių mokiniai išvyko į edukacinę stovyklą „Super vasara 2022“ Molėtų raj. Kirneilės kaime poilsio bazėje „Rūta“. Stovyklos programa buvo orientuota į mokinių sveikatos stiprinimą, patirtinį mokymąsi, orientacinių, turistinių įgūdžių formavimą, kūrybines, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.

Vaikai varžėsi orientacinėse, turistinėse estafetėse, dalyvavo kūrybiniuose konkursuose, prie bendro stovyklos laužo dainavo bei kepė bulves. Grįždami iš stovyklos, mokiniai dalyvavo Molėtų turizmo centro Selfių ture, kur žaismingai galėjo susipažinti su Molėtų miesto žymiausiomis vietomis.

Progimnazijos bendruomenė sudarė galimybę mokiniams realizuoti savo fizinius, meninius, intelektinius, kūrybinius, socialinius gebėjimus, geriau pažinti bendražmogiškas vertybes, formuotis pozityvią tvarios gamtos, pilietiškumo poziciją.

 

 

BŪSIMŲ PIRMOKŲ PAMOKĖLĖS!

Maloniai kviečiame 2022 m. birželio 13-15 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.  būsimuosius Kauno šv. Kazimiero progimnazijos PIRMOKUS į susipažinimo pamokėles!

Birželio 13 d.:

 • pamokėlėse dalyvausiančių mokinių registracija I a. fojė nuo 8.30 val.;
 • 9.00 val. – susitikimas aktų salėje su tėveliais;
 • 9.15 val. – 12.00 val. – progimnazijos pedagogų pamokėlės.

Birželio 14 d.:

 • 9.00 val. – 12.00 val. – progimnazijos ir Sakralinės muzikos mokyklos pedagogų pamokėlės.

Birželio 15 d.:

 • 9.00 val. – 12.00 val. – progimnazijos pedagogų pamokėlės.

Su priimtų mokinių Tėveliais mokymo sutartys bus pasirašomos 2022 m.  birželio 13-17 d. nuo 8.00 val. iki 17.00 val. progimnazijos raštinėje.

 

 

Ką turiu žinoti, norėdamas įsidarbinti (VDI informacija)?

Artėjant vasaros atostogoms ir minint Pasaulinę kovos prieš dirbančius vaikus dieną, birželio 12-ąją, norime priminti pagrindines atsakomybes ir atsakyti į svarbiausius klausimus dėl vaikų ir paauglių darbo.

Ką turiu žinoti, norėdamas įsidarbinti?

 • Įsidarbinti galima nuo 14 metų mažiaus, tačiau iki 16 metų būtinas raštiškas vieno iš tėvų (globėjų) sutikimas. Be viso to, reikia pateikti ir med. pažymą, kad vaikas gali dirbti konkretų darbą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos raštiško sutikimo. Visais atvejais būtina darbo sutartis.
 • Nuo 14 iki 16 metų galima dirbti tik lengvus darbus, kurie nekenkia vaiko sveikatai, saugai, ir netrukdo lankyti mokyklos.
 • Vaikas ir paauglys iki 18 metų gali dirbti: vaikai ne per mokslo metus – iki 30 val. per savaitę ir iki 6 val. per dieną; per mokslo metus – iki 12 val. per savaitę, t. y. iki 2 val. mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. – nelankymo dienomis (trimestro arba semestro metu), tačiau ne per pamokas. Paaugliai – ne daugiau kaip 8 val. per dieną ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.
 • Vaikas ir paauglys iki 18 metų negali dirbti: vaikas, dirbantis lengvus darbus, prieš pamokas, t. y. nuo 6 iki 7 val., ir naktį, t. y. nuo 20 iki 6 val.; paauglys iki 18 m. – naktį, t. y. nuo 22 iki 6 val.
 • Jauniems, iki 18 metų asmenims nustatytas poilsio laikas: ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę. Vaikų poilsis – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 14 val. per parą. Paauglių – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 12 val.
 • Papildomos lengvatos vaikams ir paaugliams – 25 darbo dienų kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 30 dienų, kai dirbama 6 dienas per savaitę. Užtikrinamas 14 kalendorinių dienų iš eilės kasmetinių atostogų poilsis arba tiek pat dienų nemokamų atostogų poilsis per vasaros atostogas.

Visą aprašą, naudingų patarimų tėvams, vaikams, darbdaviams ir naujoko darbe atmintinę rasite Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) parengtoje santraukoje:

Jei įsidarbinti nori asmuo iki 18 metų