Spitrys Olivijus

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys — ekonomikos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Kabinetas: 202
Telefonas: 8 620 93058
El. paštas: olivijus@gmail.com