KETVIRTOKAI – MOKYTOJAI!

Vieną pamoką pabūkite mokytojais…tokiam mokytojos Aušros pasiūlymui neliko abejingi 4b klasės mokiniai. Visą savaitę jie rinkosi pamokas, kurias norėjo vesti, ir išbandė mokytojo kėdę. Matematikos, pasaulio pažinimo, STE(A)M laboratorijos, fizinio ugdymo pamokas ketvirtokai vedė klasės draugams. Vaikai labai atsakingai ruošėsi pamokoms. Ruošė pristatymus, užduotis, žaidimus, pamokų metu dirbo grupėmis ir poromis, demonstravo savo žinias ir gebėjimą jas perduoti klasiokams. Gal ir buvo jaudulio, bet ši patirtis į klasės gyvenimą atnešė ne tik pažinimo džiaugsmą, bet ir supratimą, kad nereikia vengti iššūkių!