LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Laisvės gynėjų dieną diskutavome apie skausmą, viltį ir laisvę. Plazdant žvakių liepsnelėms, prisiminėme istorines akimirkas, kai Lietuvai teko pasirinkti. Ir ji pasirinko – Laisvę ir Teisę  kurti orią ir savarankišką valstybę!