PEDAGOGŲ IŠ DRUSKININKŲ VIZITAS

Gegužės 27-28 d. mūsų progimnazijoje svečiavosi ir stažavosi Druskininkų bendrojo lavinimo mokyklų vadovai bei mokytojai. Jie stebėjo trečiokų ir ketvirtokų STEAM laboratorijos (mokytojos Rūta M. ir Aurelija I.), antrokų ( mokytoja Aušra Ž.) ir šeštokų (mokytoja Rima M.) matematikos, trečiokų (mokytoja Asta M.) ir penktokų (mokytoja Jurgita O.) anglų kalbos, šeštokų (mokytoja Audronė B.) lietuvių kalbos, penktokų (mokytoja Kristina A.) dorinio ugdymo (tikybos) pamokas, apžiūrėjo mokyklos vidaus ir lauko erdves, išklausė mokyklos vadovų, pagalbos mokiniui specialistų pranešimus apie bendruomenės kryptingą ir nuoseklią veiklą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, įtraukiojo ugdymo politiką mokykloje, ugdymo proceso organizavimo ypatumus, socialinių partnerių svarbą, organizuojant formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, savitą mokinių asmenybės ūgties projektą „Aš augu”.
Dėkojame Druskininkų mokyklų atstovams, pasirinkusiems svečiuotis ir stažuotis mūsų progimnazijoje!
Dėkojame visiems mūsų bendruomenės nariams, parodžiusiems svečiams, kuo mes gyvename, kuo esame stiprūs ir saviti! Dalindamiesi tampame turtingesni!
 
 
 

Paskelbta 2024-05-29