PROGIMNAZIJOS GERŲJŲ PATIRČIŲ PRISTATYMAS

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos vadovų komanda – direktorė Palmira, pavaduotojai ugdymui Filomena ir Olivijus – pristatė bendruomenės gerąsias ugdymo praktikas Lietuvos savivaldybių švietimo konferencijos „Socialinis teisingumas švietime – bendros pastangos dėl kiekvieno vaiko sėkmės!“ idėjų mugėje „Ugdymas vaikui“.
Didžiuojamės, kad buvo patikėta atstovauti Kauno miestui! Prasminga nuoširdžiai bendrauti ir dalykiškai bendradarbiauti!