SUPER VASARA 2022

Vienas iš svarbiausių Kauno šv. Kazimiero progimnazijos veiklos aspektų – klasės bendruomenės stiprinimas. Darnūs socialiniai santykiai klasėje, mokykloje, visuomenėje, jautrumas kiekvienam bendruomenės nariui, patyčių netoleravimas, pagarba ir pagalba – tai vertybės, kurių formavimuisi skiriamas didžiausias dėmesys dirbant su mokiniais. To siekiama integruojant teorines ir praktines veiklas, taikant  aktyvius mokymo metodus, organizuojant komandas formuojančias veiklas, netradicines ugdymo formas. Mokinių stovykla „Super vasara – 2022“ – veikla, skirta mokinių, mokytojų bendravimui, kūrybingumui, sveikatinimui bei turiningam laisvalaikiui.

Tad birželio 6-7 dienomis mūsų progimnazijos 5-7 klasių mokiniai išvyko į edukacinę stovyklą „Super vasara 2022“ Molėtų raj. Kirneilės kaime poilsio bazėje „Rūta“. Stovyklos programa buvo orientuota į mokinių sveikatos stiprinimą, patirtinį mokymąsi, orientacinių, turistinių įgūdžių formavimą, kūrybines, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.

Vaikai varžėsi orientacinėse, turistinėse estafetėse, dalyvavo kūrybiniuose konkursuose, prie bendro stovyklos laužo dainavo bei kepė bulves. Grįždami iš stovyklos, mokiniai dalyvavo Molėtų turizmo centro Selfių ture, kur žaismingai galėjo susipažinti su Molėtų miesto žymiausiomis vietomis.

Progimnazijos bendruomenė sudarė galimybę mokiniams realizuoti savo fizinius, meninius, intelektinius, kūrybinius, socialinius gebėjimus, geriau pažinti bendražmogiškas vertybes, formuotis pozityvią tvarios gamtos, pilietiškumo poziciją.