TYRĖJŲ DIRBTUVĖS

Patirtinis mokymasis – tai mokymasis veikloje, o praktinis patyrimas yra vienas geriausių mokymosi būdų. Kai vaikai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų, yra vertingiau už teorines žinias. Lapkričio 15 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokiniai pasinėrė į Tyrėjų dirbtuves. Nuo priešmokyklinukų ir pirmokėlių iki aštuntokų kartu su mokytojais  vykdė įvairius eksperimentus ir tyrimus: atliko eksperimentus su bulvėmis, monetomis, kiaušiniais. Sužinojo, kaip atsiranda krakmolas, kaip sklinda garsas, gamino plastiliną, piešė ant pieno, eksperimentavo mažojoje chemijos laboratorijoje. Vyresnieji mokiniai tyrinėjo savo fiziologinių sistemų pajėgumą, atliko cheminius bandymus, socialinius tyrimus, patys kūrė kino filmus, „statė tiltus“ bei tyrinėjo „matematikos galią“.

Tyrėjų dirbtuvės mokiniams leido išbandyti šiuolaikinio reflektyvaus, konstruktyvaus, įrodymais grįsto, autentiško, probleminio mokymo(si) bendradarbiaujant galimybes.