NETRADICINIO UGDYMO DIENA „MOKSLO LABORATORIJA“

2021 m. lapkričio 30 d. progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo (meninių, pažintinių, kūrybinių veiklų) diena „Mokslo laboratorija“, taikant dialogišką, tyrinėjantį, patirtinį mokymą(-si)) netradicinėse aplinkose (KTU matematikos ir gamtos mokslų, Informacinių technologijų, Chemijos fakultetuose, Kauno tvirtovės VII forto eksperimentų ir tyrimų dirbtuvėse, Lietuvos sporto universitete, A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje ir kt.) bei mūsų socialinių partnerių (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos bei Inžinerijos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto, akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas“, Mokomosios bendrovės „Mėgintuvėlis LT“) organizuotose  veiklose progimnazijoje.

           Nuo priešmokyklinukų ir pirmokėlių – iki aštuntokų, kartu su progimnazijos mokytojais bei universitetų dėstytojais, studentais, jaunaisiais mokslininkais vaikai mokėsi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų. Mokiniams didžiausią įspūdį paliko VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto doktorantės Dianos Sidabrienės praktinė veikla „Kas vyksta miške?“, Inžinerijos fakulteto docento dr. Gedimino Vasiliausko edukacinė-tiriamoji veikla „Kaip pamatuoti triukšmą?“, VDU Gamtos mokslų fakulteto docentės Ramintos Rodaitės-Riševičienės užsiėmimas „Gamtos išradimai pakeitę žmonijos gyvenimą“, VDU Gamtos mokslų fakulteto docentės Linos Ragelienės patirtinė veikla „Kuo mes kvėpuojame“. Ypatingo susidomėjimo sulaukė VDU akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas“ organizuotos  „Mokslinių eksperimentų dirbtuvės“, VDU Švietimo akademijos studentės ir Smartwill pedagogės Agnė Stankaitytė veikla „Dėmesys ir atmintis“ bei edukacinė-praktinė veikla „Osmosas ir difuzija“, kurią vaikams demonstravo VDU Švietimo akademijos studentė Karolina Rodaitytė. Net skambutis negalėjo išvilioti mokinių iš Lego praktinių dirbtuvių, kur jie galėjo susipažinti su  Lietuvos transporto raida bei Lietuvos architektūriniais objektais konstruojant su LEGO. Įspūdingiausių mokslinių efektų vaikai patyrė praktinėse veiklose „Sėkmingos klaidos – eksperimentai laboratorijoje“ ir „Spalvų kodas – eksperimentai laboratorijoje“.

Su nepamirštamais įspūdžiais, naujomis ir įtvirtintomis žiniomis mokiniai grįžo iš Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos, Lietuvos sporto universiteto, Kauno technologijos universiteto, edukacinių išvykų, kur išbandė šiuolaikinio reflektyvaus, konstruktyvaus, įrodymais grįsto, probleminio mokymo(si) bendradarbiaujant galimybes.

„Mokslo laboratorijos“ dienoje mūsų mažieji mokiniai sužinojo, kaip atsiranda krakmolas, kaip sklinda garsas, gamino plastiliną, piešė ant pieno, eksperimentavo mažojoje chemijos laboratorijoje,  atliko bandymus su skirtingo tankio skysčiais, susipažino su prietaisais, padedančiais mums gyventi, mokėsi pažinti savo kūną, analizuoti „įdomieji skaičius“, augino druskos kristalus.  Vyresnieji mokiniai tyrinėjo savo fiziologinių sistemų pajėgumą, atliko cheminius bandymus, socialinius tyrimus, patys kūrė kino filmus, „statė tiltus“, kepė duoną, gamino saldainius bei tyrinėjo „matematikos galią“, mokėsi logikos, kritinio mąstymo, būtino ne tik kiekvienam mokslininkui, bet ir kiekvienam žmogui buityje bei mokykloje, nustatė ir analizavo dujų sudėtį kvėpavimo metu, dalyvavo teatro laboratorijoje.

Tikime, kad netradicinio ugdymo diena „Mokslo laboratorija“, vykdoma kitomis ugdymo organizavimo formomis, veiksmingai įtakos mokinių pasiekimus, didins mokymosi motyvaciją, plės mokinių akiratį bei gerins socialinį emocinį mikroklimatą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė