Filomena Beleškevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė — kūno kultūros mokytoja ekspertė.

Kabinetas: 103
Telefonas: 8 620 93024
El. paštas: filebel@yahoo.com