Palmira Talijūnienė

Direktorė

Direktorė

Direktorė Palmira Talijūnienė — švietimo vadybos magistrė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja, švietimo vadybos ekspertė.

Telefonas (8 37)488022

Kabinetas: 102
Telefonas: 8 620 94006
El. paštas: direktore@svkazimieras.kaunas.lm.lt