Laisvos darbo vietos

Pradinio ugdymo mokytojas

1 etatas

 

 

Kiemsargis

1 etatas

minimalus darbo užmokestis

 

 

 

Atnaujinta 2022-11-17