Pasiekimai

STANDARTIZUOTI TESTAI

INFORMACIJA KOKIUS TESTUS IR EGZAMINUS LAIKYS MOKINIAI

Ketvirtų klasių mokiniams gegužės mėnesį organizuojami apibendrinamieji lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos ir užsienio kalbos (anglų) testai.
Mokinių grupės atrankos būdu gali patekti ir dalyvauti tarptautiniuose ar nacionaliniuose testuose.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas organizuojamas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 (2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1770, 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1194, 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1212).

http://www.egzaminai.lt/failai/4767_PUPP_tvarkos_aprasas_2015.pdf

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ TAIKYMAS

 

2017

Ataskaita_(2_klasė)

Ataskaita_(4_klasė)

Ataskaita_(6_klasė)

Ataskaita_(8_klasė)

2016

Ataskaita_(2_klasė)

Ataskaita_(4_klasė)

Ataskaita_(6_klasė)

Ataskaita_(8_klasė)

2015

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2015

Mokyklos ataskaita (8 klasė) 2015

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2014

Mokyklos ataskaita (8 klasė) 2014

 OLIMPIADOS, KONKURSAI

 

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI 2016 2017 m.m.

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI 2015 2016 m.m.

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI 2014 2015 m.m.