Logopedas

JURGITA BRAZAUSKIENĖ

Logopedė metodininkė

Darbo grafikas

Savaitės diena Logopedė Pietų pertrauka Specialioji pedagogė
Darbo laikas Darbo laikas
Pirmadienis 10.00-13.30 13.30-14.00 14.00-16.00
16.00-19.00
Antradienis 11.15-15.00 10.45-11.15 7.00-10.45
Trečiadienis 10.00-14.30 14.30-15.00 15.00-17.45
17.47-19.30
Ketvirtadienis 7.00-8.00 10.45-11.15 8.00-10.45
11.15-15.00
18.00-19.30
Penktadienis 7.00-8.00 10.45-11.15 8.00-10.45
11.15-15.30

Veikla:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos įveikia;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikius bei galimybes ir juos taiko;
  • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui;
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo įveikimo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
  • Konsultuoja, šviečia progimnazijos bendruomenę, mokinius, mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenius, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese,  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos ir įveikimo klausimais;
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
    Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Kontaktinis telefonas  8 699 24510

El. paštas: jurgita.brazauskiene@svkazimieras.lt

 

Atnaujinta 2024-03-20