TRADICIJA TAPĘ KŪČIUKO KEPIMO VAKARAI – LAUKIAME VISŲ!

Kūčiukai mums, lietuviams, – vienas svarbiausių Kūčių vakarienės patiekalų, o kūčiukų kepimas ir valgymas per Kūčias – senas lietuviškas paprotys. Ar dažnai mes, šeimos ar bendruomenės nariai, susirenkame į jaukią virtuvę kartu kepti kūčiukų, kad Vakarinei žvaigždei patekėjus susėstume prie Kūčių vakarienės stalo? Gal dažniau žvelgiame į parduotuvių lentynas ir kūčiukų tiesiog nusiperkame?

Laikydamiesi  tradicijų,  kviečiame visus – vaikus, tėvelius, senelius – į kūčiukų kepimo vakarus:

  • gruodžio 12 d. 18 val. – 1-4 klasės ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai;
  • gruodžio 13 d. 18 val. – 5-8 klasės.

Patirties jau turime, tad tikimės, kad  darbas virs malonumu ir teiks daug gerų emocijų!

 

KETVIRTOKAI „AŠ IR PASAULIS – 2018“ OLIMPIADOJE

               Mūsų progimnazijos ketvirtokai Lukas Ulanavičius, Justas Gailevičius ir Niko Žuvaitis nekantriai laukė lapkričio 28 dienos. Keletą savaičių jie kartu su savo mokytojomis Irena Želviene ir Leonija Petrauskaite ruošėsi Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadai „Aš ir pasaulis-2018“. Šiame renginyje mokiniai turėjo galimybę parodyti savo erudiciją, nes čia komandoms buvo pateikiami klausimai ne tik iš pasaulio pažinimo programos kurso, bet ir iš bendro išsilavinimo. Mūsų ketvirtokai gebėjo priimti komandinius sprendimus ir teisingai atsakyti į daugelį klausimų. Progimnazijos komandos rezultatas – 49% taškų. Teisybės dėlei reikėtų paminėti, jog nuo garbingos prizinės III vietos mus skyrė tik 4%…
          Šis pasiektas rezultatas motyvuoja ketvirtokus dar labiau domėtis mus supančia aplinka, o padėkos raštai ir dovanėlės visus pradžiugino.             

 Mokytoja Leonija Petrauskaitė

KITOKIA PASAULIO PAŽINIMO PAMOKA

Lapkričio 22 dieną 4a klasės mokiniai nekantriai laukė Pasaulio pažinimo pamokos ir klasės valandėlės. Tą dieną į svečius atvyko mūsų mokinės Stelos mama – Aistė Pranckevičienė. Ji labai įdomiai papasakojo apie savo darbą. Sužinojome, kad ji yra neuropsichologė, mokslininkė ir dirba Neuromokslų institute Elgesio medicinos laboratorijoje, turi socialinių mokslų srities, psichologijos krypties daktaro laipsnį. Vėliau prasidėjo pamoka „Kaip veikia smegenys?“. Pamoką vedė mokslininkė ir kartu su ja dirbanti studentė Diana. Daug sužinojo ketvirtokai: kad smegenys yra neuronų sankaupa, kad neuronų yra 86 milijardai, kaip jie „draugauja“, kaip labai greitai keliauja… Mokiniai gamino neuronų modelius, vaizdavo, kaip perduodami įvairūs impulsai, sužinojo, kaip reikia saugoti savo psichinę sveikatą.
Nuoširdžiai dėkojame Stelos mamai už įdomiai, išradingai pravestas pamokas.

Mokytoja Leonija Petrauskaitė

LIETUVIŲ KALBOS IR ISTORIJOS PAMOKA „AR AŠ ESU LIETUVOS PATRIOTAS?“

„Nešiokis Lietuvą širdyje.
Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok jiems apie Lietuvą.
Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė…“

„1944–1953 m. partizaninis karas – ypatingas Lietuvos istorijos puslapis. Kova dėl laisvės buvo nuožmi, pasiaukojanti ir, svarbiausia, visuotinė. Vos kiek daugiau nei šimtas Lietuvos kariuomenės karininkų į kovą su okupantais kvietė ūkininkus, mokytojus, gimnazistus. Juos rėmė tūkstančiai krašto gyventojų“. Apie skausmingą Lietuvos istorijos laikotarpį, apie partizaninę veiklą, jų  vadą A. Ramanauską-Vanagą,  lapkričio 22 d.  7b ir 8a klasės mokiniams liudijo ir dalijosi jautriais prisiminimais šaulys J. Arbačiauskas  lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje „Ar aš esu Lietuvos patriotas?“.

Renginį moderavo LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės Kauno 201 kuopos šaulė-mokytoja Rita Kybartienė ir LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės Kauno 202 kuopos vado pavaduotojas Raimundas Kaminskas.

Lietuvių kalbos mokytoja A. Bartninkienė

Mokydamiesi kūrybiškai naudoti skaitmeninius mokymosi įrankius siekiame auginti sumanų vaiką!

2018 m. spalio 27 – lapkričio 4 d., įgyvendinant Programos Erasmus+ pirmąjį pagrindinį veiksmą (KA1) – Asmenų mokymosi mobilumą pagal projektą „Kuriame inkliuzinę mokyklą – augame ir auginame!“ dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Virtualios mokymosi aplinkos ir tinklalapių kūrimas bei jų panaudojimo ugdymo(-si) procese galimybės“, kurie vyko Tenerifėje, Ispanijos Karalystėje. Juos organizavo IFOM – Mokymo(si), užimtumo ir mobilumo institutas, įkurtas Bolonijoje. Mokymus vedė IFOM direktorius, dėstytojas Francesco Tarantino, o dalyvavo įvairių dalykų mokytojai, mokyklų vadovai iš Rumunijos, Latvijos, Danijos, Makedonijos ir Lietuvos. Visa mokymų savaitė buvo intensyvi, bet turininga ir naudinga.

Mokėmės, kaip kūrybiškai integruoti skaitmenines mokymo(si) priemones į ugdymo(si) procesą, kad pamokos būtų įdomesnės ir patrauklesnės, mokinių mokymosi pasiekimai – geresni, diskutavome apie mokyklos bei mokytojo vaidmenį, siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Teorines žinias išbandėme praktiniuose užsiėmimuose. Kursuose visų dalyvių laukė ne vienas kūrybinis iššūkis. Keisdamiesi patirtimi ir idėjomis, džiaugiamės įgudę naudoti vaizdo medžiagos kūrimo įrankį „Magisto“, kurti vaizdo pamokas ir vaizdo įrašus papildyti interaktyviais klausimais „EDpuzzle“, „TedEd“ programėlėmis. Mokėmės, kaip sukurti informatyvų tinklaraštį ar svetainę, naudojantis „Weebly“ svetainių kūrimo įrankiu, patrauklią pamoką su „Lensoo“ įrankiu ir „Kahoot“ viktorinų kūrimo bei „Quizlet“ mokymosi kortelių programėlėmis, veiksmingai naudoti „Edmodo“ platformą, parengti testus su „Socrative“ programėle, kuri pateikia mokinio, pavyzdžiui, testo, rezultatus ir leidžia stebėti, analizuoti pasiekimus bei pažangą. 

Mokymas(is), pagrįstas mokomosios medžiagos vizualizacija, mokinius įtraukia į pamoką, motyvuoja veikti, jie gauna nuolatinį grįžtamąjį ryšį, išlieka smalsūs ir patiria pažinimo džiaugsmą. Tikimės, kad virtualių mokymosi aplinkų, skaitmeninių technologijų taikymas pamokose sukurs atvirą, kūrybišką, motyvuojančią mokymosi aplinką, kiekvienam mokiniui leis patirti mokymosi sėkmę, mokytojui padės atpažinti mokinių gebėjimus  – tai padės įgyvendinti progimnazijos siekį – ugdyti sumanų vaiką!

Dalyvaudamos šiuose mokymuose patobulinome ne tik informacinių technologijų naudojimo, bet ir tarpkultūrinę, bendravimo užsienio kalba kompetencijas, taip pat veiklos partnerystės ir lyderystės gebėjimus!

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Palmira Talijūnienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorė,
Aušra Bereikienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinių klasių mokytoja

PROJEKTAS „FILM LT 100“

Šį rudenį Lietuvos moksleiviai buvo kviečiami  dalyvauti kino edukacijos projekte „Film LT100“ ir kurti trumpus filmus. Tai bendras Danijos kultūros instituto bei Lietuvos kino centro projektas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Atsižvelgiant į šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio kuriamą nuolatinį informacijos srautą, labai svarbu ugdyti vaikų ir jaunimo kritinį mąstymą. Kadangi kinas ir bendrai vaizdinė informacija yra didelė šiuolaikinės kultūros dalis, svarbu mokyti vaikus suvokti šios informacijos kūrimo procesą ir nepasiklysti atsirenkant informaciją. Kino kūrimas yra vienas iš būdų padėti jiems tai suprasti. Buvimas „kitapus ekrano“ – iš pirmo žvilgsnio žaismingoje aplinkoje – suteikia patrauklų mokymosi metodą, tampant aktyviais medijų naudotojais.

Mūsų progimnazijos 5a klasės mokiniai dalyvavo šio projekto edukacinėje programoje. Vaikai net keturias valandas buvo pasinėrę į Holivudo kasdienybę: kūrė, vaidino, montavo ir diskutavo. Po šios patirties jie suprato, kiek daug darbo reikia įdėti, norint sukurti įdomų filmą. 

Kristina Ališauskienė

TYRĖJŲ DIRBTUVĖS

Patirtinis mokymasis – tai mokymasis veikloje, o praktinis patyrimas yra vienas geriausių mokymosi būdų. Kai vaikai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų, yra vertingiau už teorines žinias. Lapkričio 15 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokiniai pasinėrė į Tyrėjų dirbtuves. Nuo priešmokyklinukų ir pirmokėlių iki aštuntokų kartu su mokytojais  vykdė įvairius eksperimentus ir tyrimus: atliko eksperimentus su bulvėmis, monetomis, kiaušiniais. Sužinojo, kaip atsiranda krakmolas, kaip sklinda garsas, gamino plastiliną, piešė ant pieno, eksperimentavo mažojoje chemijos laboratorijoje. Vyresnieji mokiniai tyrinėjo savo fiziologinių sistemų pajėgumą, atliko cheminius bandymus, socialinius tyrimus, patys kūrė kino filmus, „statė tiltus“ bei tyrinėjo „matematikos galią“.

Tyrėjų dirbtuvės mokiniams leido išbandyti šiuolaikinio reflektyvaus, konstruktyvaus, įrodymais grįsto, autentiško, probleminio mokymo(si) bendradarbiaujant galimybes.

 

KONKURSAS „ENGLISH POETRY 2018“

Kauno Žaliakalnio progimnazijoje vyko trečių klasių mokinių poezijos konkursas anglų kalba „English Poetry 2018“. Konkurse dalyvavo mūsų progimnazijos mokiniai Diana Pečiulytė iš 3a ir Kristupas Sabeckas iš 3b klasės. Mokiniai išraiškingai padeklamavo pasirinktus eilėraščius ir buvo apdovanoti padėkos raštais.  Konkurse mokiniai ugdėsi kūrybines galias bei tobulino anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius.

Mokinius ruošė mokytojos Nijolė Sucharukovienė ir Asta Macežinskienė.

ISTORINĖS ATMINTIES IR PILIETIŠKUMO PAMOKA

Lapkričio 15 d. progimnazijos bendruomenė susirinko į istorinės atminties ir pilietiškumo pamoką ,,Mes išdainuosim Jūsų skausmą…“, skirtą Lietuvos kariuomenės 100-ečiui ir partizanų vado Ramanausko-Vanago šimtosioms gimimo metinėms paminėti. 7b klasės mokiniai, vadovaujant mokytojoms E. Grybienei ir D. Jakučionienei, parengė literatūrinę-muzikinę kompoziciją. Prisiminėme sunkią ir kartu labai atkaklią Lietuvos kariuomenės kūrimosi istoriją, didvyrišką partizanų kovą su okupantais pokaryje.

Istorijos mokytoja D. Jakučionienė