KETVIRTOKAI – MOKYTOJAI!

Vieną pamoką pabūkite mokytojais…tokiam mokytojos Aušros pasiūlymui neliko abejingi 4b klasės mokiniai. Visą savaitę jie rinkosi pamokas, kurias norėjo vesti, ir išbandė mokytojo kėdę. Matematikos, pasaulio pažinimo, STE(A)M laboratorijos, fizinio ugdymo pamokas ketvirtokai vedė klasės draugams. Vaikai labai atsakingai ruošėsi pamokoms. Ruošė pristatymus, užduotis, žaidimus, pamokų metu dirbo grupėmis ir poromis, demonstravo savo žinias ir gebėjimą jas perduoti klasiokams. Gal ir buvo jaudulio, bet ši patirtis į klasės gyvenimą atnešė ne tik pažinimo džiaugsmą, bet ir supratimą, kad nereikia vengti iššūkių!

IŠVYKA Į PAŠILIŲ STUMBRYNĄ

Gegužės 23 d. progimnazijos antrų klasių mokiniai, lydimi mokytojų Danguolės, Džiurlandos ir Rūtos, dalyvavo edukacinėje-pažintinėje išvykoje į Pašilių stumbryną.
Pašilių stumbryne laikomi stambiausi laukiniai gyvūnai – Europos stumbrai, įrašyti ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę Raudonąją knygą. Tai yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur galima stumbrus pamatyti gyvai.
Mokiniai galėjo gėrėtis stumbrais nuo dengtos pakylos – apžvalgos aikštelės, atsikvėpti naujose pavėsinėse šalia stumbrų aptvaro bei ilgesnį laiką stebėti kaimenės gyvenimą. Tai unikali galimybė matyti stumbrus iš arti, stebėti, kaip jie maitinasi, braižo savo didžiules nugaras į medžių kamienus, ilsisi saulės atokaitoje. Ekskursijos vadovas mokinius supažindino su europinių stumbrų gyvenimu, papasakojo įdomių faktų apie stambiausius laukinius gyvūnus.
Pažintiniame take mokiniai susipažino su Pašilių miško gyvūnija ir augmenija, kuriame pastatyti informatyvūs ir iliustruoti stendai.
Įdomu mokytis kitaip!
 

SPALVOTA SAVAITĖ!

Spalvota savaitė!
Paskutinės savaitės pradinėje mokykloje turi būti nepaprastos! Tokį sprendimą priėmė 4b klasės mokiniai ir jų mokytoja Aušra. Ir viena iš paskutinių mokslo metų savaičių nusidažė įvairiomis spalvomis! Kiekvieną dieną, burtų keliu, vaikai išrinkdavo spalvą, o kitą dieną išrinktos spalvos drabužiais pasipuošdavo. Tai buvo ne tik iššūkis, bet smagi pramoga!

VDU „DRAKONŲ AKADEMIJA“

Trečias nuotolinis susitikimas su VDU „Drakono akademija“. Mūsų progimnazijos mokiniai klausėsi studentų pristatymų apie Japonijos, Kinijos, Šiaurės ir Pietų Korėjos tradicijas, kultūrą ir istoriją. Įdomu mokytis bendraminčių būryje, diskutuoti, dalyvauti linksmuose Kahoot žinių patikrinimuose. Mūsų mokiniams puikiai sekėsi.  Jie užėmė I vietą Kahoot viktorinoje. Ačiū mokytojui Tomui Asakavičiui už susitikimų koordinavimą.

ERASMUS+ PROJEKTO IŠVYKA Į ČEKIJĄ

Gegužės 7-14 dienomis vyko tarptautinis vizitas Čekijoje, Kladno mieste. Graikijos, Turkijos, Čekijos ir Lietuvos mokinių ir mokytojų komandos vykdė Erasmus+ tarptautinio daugiašalio projekto „Our Homes Have Much in Common“ veiklas. Mūsų progimnazijai atstovavo 7a kl. mokiniai G. Caracci ir A.Petraitis, 7b kl.mokiniai D.Dirmauskaitė, D.Pirogova bei J.Gailevičius ir N.Žuvaitis. Kartu su mokiniais projekto veiklose dalyvavo mokytojos A.Bartninkienė ir A.Ivanauskienė.
Susitikimas buvo turtingas įvairiomis veiklomis: mokiniai buvo pakviesti į pamokas, kuriose pristatė savo šalį, miestą ir mokyklą, svečius mokė lietuviškų frazių, atsakinėjo į mokinių pateiktus klausimus. Dalyvavo ir kūrybinėse veiklose – ruošė įvairias užduotis iš gamtinių medžiagų, rengė pristatymus mažiesiems mokiniams. Taip pat susipažino ir stebėjo kasdienes veiklas – pamokas, popamokinę veiklą, kuriose lavino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Aktyvias darbo dienas praturtino prasmingas laisvalaikis: susipažinimo vakarienė ir boulingo turnyras, pasivaikščiojimas po Kladno senamiestį, vizito šeimininkų – mokytojų, tėvų ir mokinių – suruoštas vakarėlis, lydimas dainų, šokių ir draugystės laužo liepsnų šilumos. Projekto dalyviai susipažino su istorine praeitimi ir modernumu žavinčia Čekijos sostine Praha, daug vaikščiota miestelio parkais ir senamiesčio gatvelėmis.
Vizito metu įgyta patirčių ir naujų draugų bendroms ateities veikloms.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus+ lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projekto dalyvė mokytoja A.Bartninkienė

VIKTORINA „DEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ“

Gegužės 2 d. Kauno Šv. Kazimiero, Tado Ivanausko, Milikonių progimnazijų ir J. Grušo meno gimnazijos šeštų klasių mokinių komandos susitiko Tikybos  viktorinoje „Dešimt meilės žodžių“, kuri vyko Šv. Dvasios (Šilainių) bažnytėlėje.
Sveikiname mūsų šeštokų komandą – Einarą Šliktą, Emą Dzimidavičiūtę, Kamilę Šauklytę, Patriciją Kupstaitę ir Gretą Kėsylytę – parodžius puikias žinias ir užėmus antrą vietą!

ERASMUS+ PROJEKTO MOKYTOJŲ VIZITAS RUMUNIJOJE

2022 m. gegužės 4-8 d. mokytojos Asta, Rūta, Inga L. ir Inga V. dalyvavo Erasmus+ KA201 programos projekto „All on board. Ensuring no child has left behind“ („Visi laive. Nei vienas vaikas nepaliktas“) susitikime. Progimnazijos atstovės gilino žinias, dalinosi gerąja darbo patirtimi su projekto partneriais iš Norvegijos, Ispanijos, Rumunijos, Graikijos ir Kroatijos. Tarptautinės programos dalyviai viešėjo Aran Cotrus mokykloje (Arad, Rumunija).
Vizito metu programos dalyviai dalyvavo įvairiose ugdomosiose veiklose. Užsiėmimai vyko aktyvioje darbinėje aplinkoje, kurioje mokytojai dalijosi idėjomis, patirtimis. Stebėta ir aptarts dailės ir muzikos pamokos bei pradinės mokyklos mokinių pamokos pagal „Step by step“ programą, dalyvauta bendrose veiklose su rumunų mokiniais.
Projekto dalyviai smalsiai apžiūrinėjo įvairias mokyklos edukacines erdves, bendravo su mokyklos pedagogais, aptarė aktualius klausimus apie įtraukųjį ugdymą.

Dalyvauta ne tik įvairiose edukacinėse, bet ir kultūrinėse veiklose. Aplankyta Arado ir Timiošaros miestai. Vakarus paįvairino mokinių tautinių kolektyvų pasirodymai, kurių metu svečiai supažindinti su nacionaliniais rumunų rūbais, dainomis ir šokiais. Vakarienių metu dalyviai degustavo nacionalinius šalies patiekalus.

Naudinga ir prasminga patirtis. Džiugu, kad galime žinias pritaikyti pamokose, pasidalinti su kolegomis mokykloje.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus+ lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

MŪSŲ PROGIMNAZIJA – KAUNO MIESTO MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ KONKURSO NUGALĖTOJA!

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Kauno šv. Kazimiero progimnazija jau antrą kartą tapo Kauno miesto mokyklų edukacinių erdvių konkurso laimėtoja. Komisija mūsų mokyklą delegavo atstovauti miestui  konkurso nacionaliniame etape. 

Bendruomenė sukūrė ir konkurso komisijai pristatė  edukacinę lauko erdvę „Gamtos kelias į žmogų“, kurioje mokiniai ugdosi patirtinio mokymosi, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžius,  STEAM gebėjimų, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo kompetencijas. Parengta ir susisteminta dinaminė edukacinė medžiaga įvairių dalykų pamokoms (QR kodų sistema),  edukacinių aplinkų interaktyvus katalogas. Įkurtas „Žaliasis išmanusis parkas“ – natūralių gamtinių medžiagų kliūčių trasa, leidžianti testuotis ir tobulinti sportuojančių fizinius įgūdžius bei aktualizuojanti sportavimo gamtoje naudą. Žaliojo išmaniojo parko misija – skatinti ne tik progimnazijos mokinių, bet ir mikrorajono bendruomenės fizinį aktyvumą naujoviškomis fizinio aktyvumo formomis, kurti socialinį ir aplinkosauginį tvarumą.