PROGIMNAZIJOS MOKINIAI MOKĖSI JAVASCRIPT PROGRAMAVIMO KALBOS

Spalio 18 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vyko integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokos 3a, 3b, 4a, 4b, 6b ir 6a klasių mokiniams.

Pamokos tema buvo „Prisiliesk prie programavimo“. Pamokos pradžioje mokiniams buvo pristatytas programavimo mokslas, jo raida, įtaka ir nauda visuomenei bei verslui. Didžiąją dalį pamokos  mokiniai  mokėsi JavaScript programavimo kalbos. Taip pat buvo apžvelgti ir bendri visose objektinėse programavimo kalbose naudojami terminai – programavimo paradigmos, tokios kaip kintamasis, funkcija, operacijos, masyvai, ciklai, sąlygos sakiniai. Pamokose mokėmės su JavaScript programavimo kalba susijusias temas, t. y. pagal nutylėjimą įdiegti (angl. built-in) JavaScript funkcijas, elementų paiešką HTML faile bei kitas technologines praktikas.

Pamokas vedė informacinių technologijų mokytoja Vilma Plutienė ir KTU informatikos fakulteto dėstytojas ir studentė.

VOKIEČIŲ KALBA SU KIŠKIU HANSU PRIEŠMOKYKLINIAME/PRADINIAME UGDYME

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Šv. Kazimiero progimnazijoje pradėta įgyvendinti projekto programa su Vilniaus Goethe’s institutu „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme”, skirta ankstyvajam vokiečių kalbos mokymui.

Programos tikslas – kad vaikai kuo anksčiau išmoktų bendrauti kita kalba. Pradėjus mokytis anksčiau – įgūdžiai išlieka ilgiau. Mokantis kitos kalbos vaikas lavina mąstyseną, kūrybiškumą, atmintį, tampa atviresnis, pajėgesnis įsiklausyti į kitus ir su jais bendrauti, geriau pajunta gimtosios kalbos ypatumus bei lavina bendruosius kalbėjimo įgūdžius. Anksčiau pramokus vienos kalbos, mokytis kitos kalbos yra lengviau. Vaikas suvokia kitą kalbą kaip aplinkos dalį ir nebijo kontaktų su kitos kultūros žmonėmis. Šiuolaikiniame pasaulyje vienos užsienio kalbos nepakanka!

Ši programa paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami kalbinius veiksmus. Lėlė Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas.

Pamokėlėse su kiškiu Hansu vaikai žaidžia, dainuoja, šoka, rimuoja, kuria darbelius. Užsiėmimų metu naudojama Budapešto Goethes institute sukurta mokymo medžiaga, kurią sudaro mokytojo knyga su detaliais užsiėmimų planais, spalvotais įvairaus dydžio paveikslėliais, plakatais, užduočių ir spalvinimo lapais, dainų įrašai. Šią programą vykdo darželiai ir mokyklos visoje Europoje.

Pamokėles priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiams veda  vokiečių kalbos vyr. mokytoja Raimonda Jazukevičienė.

Plačiau su programa galite susipažinti Vilniaus Goethe instituto tinklalapyje:

https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/kum/dfk/han.html

Vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė

hans

INTEGRUOTA PAMOKA „MANO AUGINTINIS“

Spalio 9 d. progimnazijos aikštyne vyko integruota pamoka „Mano augintinis“, kurioje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, mokytoja Asta, logopedė–specialioji pedagogė Rūta ir mokinuko mamytė Edita. Mokytoja Asta žaidė didaktinius bei judriuosius žaidimus, atliko ritminius pratimus ir pakvietė visus mokinukus į namelį, kuriame gyveno gyvūnėliai. Ten visi smagiai bendravo, vaišinosi medumi. Logopedė Rūta papasakojo apie augintinius ir jų naudą žmogui. Mokiniai mokėsi taisyklingai tarti žodžius, atsakė į klausimus. Pamokoje ugdytiniai susipažino su augintiniais, juos apibūdino, įvardino kokio gyvūnėlio labiausiai norėtų. Visi savo auginamus arba norimus augintinius piešė ant asfalto. Mama Edita supažindino su triušiuke Kekse, kuri labai draugiška ir myli vaikus. Vyko diskusija apie atsakomybę, atjautą, rūpestingumą, pasiaukojimą ir didelį džiaugsmą auginant ir prižiūrint augintinius.  Augintiniai ugdo pačias svarbiausias ir reikalingiausias žmogaus savybes!

 

Rūta Mirauskienė,

logopedė – specialioji pedagogė ekspertė

 

GERIAUSIŲ MOKYTOJŲ APDOVANOJIMAS

Tarptautinės mokytojų dienos proga iškilmingais apdovanojimais Kauno rotušėje tradiciškai pagerbti geriausi šios profesijos atstovai. Meras įteikė padėkas 60 kauniečių mokytojų, tarp kurių buvo ir dvi mūsų progimnazijos mokytojos – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Vilma Plutienė ir istorijos mokytoja Daiva Jakučionienė. Pedagogės įvertintos už ilgametį kūrybišką darbą, puoselėjamą ryšį su auklėtiniais, aktyvią veiklą mokyklos bendruomenėje, jaukios mokymosi aplinkos kūrimą, diegiamas naujoves bei aukštus mokinių rezultatus ir laimėjimus.

2017-10-04_apdov  2017-10-04_apdov1

AKCIJA „AKTYVUS RUGSĖJIS“

Spalio 6 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazija organizavo LTOK inicijuotos akcijos „Aktyvus rugsėjis“ projektą „Aš – tu – mes kartu! Mums su kamuoliu – smagu!“. Projekte dalyvavo ir mūsų draugai iš darželio-lopšelio „Klumpelė“.

Mažieji renginį pradėjo linksma mankšta su kamuoliais. Tada pradinukai ir darželinukai dalyvavo orientacinėse varžybose, kur visa klasė turėjo ne tik rasti mokyklos teritorijoje užkoduotas stotis, bet ir jose atlikti gamtinę, loginę, kūrybinę ar literatūrinę užduotį. Paskutinėje stotyje vaikų laukė paslėptas „lobis“.  Visos klasės sėkmingai susidorojo su užduotimi, bet greičiausiai orientacinę estafetę atliko 2b klasės mokiniai, antri buvo 2a klasės mokiniai, o 4a klasė džiaugėsi trečia vieta.

Paskutinė renginio rungtis buvo „maratonas“ aplink mokyklą. Visi pradinukai draugiškai, saugiai ir linksmai įveikė „maratono“ trasą.

5-8 klasių mokiniai projektą „Aš – tu – mes kartu! Mums su kamuoliu – smagu!“ pradėjo metimų į krepšį varžybomis. Vėliau jie dalyvavo orientacinėje estafetėje, kur, orientuodamiesi pagal vietovės žemėlapį, turėjo surasti paslėptas žemėlapio dėlionės dalis. Finiše mokiniai turėjo iš surastų žemėlapio detalių sudėlioti savo estafetės maršrutą. Emocingą ir sudėtingą estafetę laimėjo 8a klasė. Vyresnių klasių mokiniai taip pat bėgo „maratoną“ aplink mokyklą.

Šio renginio metu mūsų progimnazijos aštuntokai Agnė, Deivid ir Dominyka vykdė žurnalistinę akciją „Noriu tave pažinti“, kurios metu šnekino vaikus apie draugiškumą, pagarbą, mandagumą, fizinio aktyvumo pomėgius ir svarbą.

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokiniai bei lopšelio-darželio „Klumpelė“ auklėtiniai puikiai bei aktyviai praleido saulėtą rudenišką popietę.

Filomena Beleškevičienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

PARODA KONKURSAS „RUDENS GĖRYBIŲ PARADAS“

Mūsų progimnazijoje kiekvieną rudenį tradiciškai organizuojama paroda-konkursas „Rudens gėrybių paradas“, kuriame dalyvauja visų klasių bendruomenės.

Visų klasių mokiniai savo kūriniuose atskleidė rudenišką dvasią ir išryškino spalvingą rudens nuotaiką. Visi jie originalūs ir meniški, tačiau  vertinimo komisija išrinko tris kompozicijas, kurios labiausiai atitiko konkurso reikalavimus. Tai 3a, 3b ir 5a klasių.

Visą mėnesį mūsų progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvelius, progimnazijos svečius bei Sargėnų gyventojus džiugina NUOSTABUS RUDENS GĖRYBIŲ PARADAS!

Mokytojos V. Rimkevičienė ir D. Zaukienė

Veiksminga tarptautinė partnerystė švietimo pažangai

erasmus

Įgyvendinamas tarptautinis projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) (angl. „Effective International Partnership: Success for Every Student“) pagal „Erasmus+“ programą, 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Projekto tikslas – konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones besimokantiesiems (3 – 18 m. mokiniams) ir ugdytojams (mokytojams, tėvams), kurios ugdytų aukštesnio lygio kritinį ir kūrybinį mąstymą, pasitelkiant patyriminius, žaidybinius mokymo(si) ir informacinių technologijų metodus.

Projekto tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai, mokiniai.

Projekto veiklos:

  • tarptautiniai darbiniai projekto partnerių koordinatorių susitikimai (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija));
  • mokymai „Aukštesnio lygio kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymas. Mąstymo organizacija“ (II sesijos po 7 d.);
  • 2 intelektinių produktų parengimas. Projekto metu bus sukurti švietimo produktai: mokymo(si) priemonė – pratybos besimokantiesiems (skirtingoms mokinių amžiaus grupėms; nuo 3 iki 18 m. mokiniams); mokymo(si) priemonės vadovas ugdytojams (mokytojams, tėvams);
  • praktinis sukurtų priemonių išbandymas. Iš kiekvienos partnerinės šalies mokyklos dalyvaus po 12 mokytojų ir 60 mokinių (iš viso 72 mokytojai, 360 mokinių);
  • viešinimo renginiai – konferencijos (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija)).

            Projektu siekiama sukurti inovatyvius, veiksmingus ir modernius intelektinius produktus, kurie pagerintų pedagogų darbo kokybę, užtikrintų kokybiškesnį ugdymą, prisidėtų prie mokinių geresnių mokymosi rezultatų pasiekimo, sudarytų palankias sąlygas plėtoti novatorišką ugdymą.

            Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu“ (Turkija).

Projektas įgyvendinamas: 2017-10-02 – 2019-10-01.

Projekto finansavimas: 174 440 Eur.

INTEGRUOTAS PROJEKTAS „RUDENS SPALVOS“

Rugsėjo 27 d. mūsų progimnazijoje vyko projektas „Rudens spalvos“, kuriame dalyvavo net tik mūsų mokyklos mokiniai, bet ir Kauno l/d „Klumpelė“ ugdytiniai su pedagogėmis. Projekto tikslas – plėsti mokinių,  komunikavimo, meninę, pažinimo  kompetencijas. Kūrybinėse dirbtuvėse parodą „Mirgančios rudens spalvos“ surengė 3a klasės mokiniai su mokytoja L. Petrauskaite, logopede-specialiąja pedagoge R. Mirauskiene.  Atvykusius projekto dalyvius pasitiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui F. Beleškevičienė, kuri pristatė bendruomenės kūrybinių darbų parodą „Rudens gėrybių paradas“. Mokyklos kiemelyje mokytoja A. Macežinskienė anglų kalba supažindino mokinius su šiltomis rudens spalvomis bei pamokė skaičiuoti angliškai. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai su mokytoja A. Aleksandravičiene pakvietė visus į namelį, kuriame gyveno spalvos. Mokytoja Dž. Valiukienė pradžiugino pramoga „Spalvų mozaika“. Visi puikiai įvardino spalvų pavadinimus, rado jas gyvojoje gamtoje, inscenizavo.  Projekto dalyviai buvo apdovanoti 1a klasės mokinių bei mokytojos M. Stakauskienės dovanėlėmis. Ruduo savo šiltomis rankomis ir spalvomis sušildė projekto dalyvių širdeles, vaikučių veideliuose tviskėjo šypsenos!
Rūta Mirauskienė,

logopedė-specialioji pedagogė ekspertė

 

 

EUROPOS KALBŲ DIENA

„Kalba – nesusipratimų šaltinis“, – byloja A. de Sent Egziuperi savo filosofinėje pasakoje „Mažasis princas“. Tačiau vargu ar be jos apsieitų nors vienas iš mūsų. Kalba neabejotinai yra vienas iš svarbiausių žmogaus gebėjimų – ji mums padeda bendrauti, reikšti mintis, džiaugtis knygų, kino ar muzikos teikiamais malonumais.

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų. Ši data paminėta  ir mūsų progimnazijoje. Mokytojai kalbininkai kartu su mokiniais paruošė informacinius  stendus, kuriuose atsispindėjo žymių žmonių mintys apie kalbą ne tik lietuviškai, bet ir angliškai, vokiškai ir rusiškai, ilgiausi tam tikrų tautų žodžiai, informacija apie ES kalbų įvairovę.  Pertraukų metu įvairiomis kalbomis  skambėjo dainos, kurias dainavo 5a ir 8a klasės mokiniai.

Lietuvių kalbos mokytoja A. Bartninkienė

22093385_1890007814649671_1396247765_n