GERUMO PAMOKA

Šaltą penktadienio popietę aštuntokės kartu su klasės vadove  išsiruošė pasidalinti gerumu su likimo nuskriaustais gyvūnėliais, kurie gyvena Linksmakalnyje, VŠĮ „Penkta koja“. Nors pūtė itin žvarbus vėjas, mergaitės noriai vedžiojo šunelius, žaidė su jais. Kas gali būti mieliau už draugišką lyžtelėjimą, dėkingą žvilgsnį tų, kurie dar yra kažkam reikalingi. Likimo nuskriaustųjų šeimininkės papasakojo apie šuniukų gyvenimą, dienotvarkę, džiaugėsi tais, kurie atvažiuoja padėti jų itin nelengvame darbe.

Kai daliniesi gerumu, jis grįžta dvigubai – tuo įsitikinome pabuvojusios ten.

Audronė Bartninkienė, 8a klasės vadovė

PROJEKTO „VEIKSMINGA TARPTAUTINĖ PARTNERYSTĖ: MOKYMOSI SĖKMĖ KIEKVIENAM MOKINIUI“ DALYVIŲ VIZITAS

Kovo 14 d. šv. Kazimiero progimnazijoje lankėsi tarptautinio projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ pagal „Erasmus+“ programą dalyviai, t.y. svečiai iš Norvegijos, Turkijos, Latvijos ugdymo įstaigų, kurios yra projekto partnerės kartu Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Kauno Panemunės pradine mokykla, Kauno lopšeliu – darželiu „Giliukas“. Projekto dalyviams ir svečiams buvo pristatomos mūsų progimnazijos kūrybiškos formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklos netradicinėse erdvėse. Svečiai itin pozytyviai vertino progimnazijos bendruomenės pastangas kūrybiškai ugdyti sveiką, saugų ir sumanų vaiką, jo gebėjimą kritiškai mąstyti, pažinti save, puoselėjamas sąlygas plėsti mokinio asmeninę saviraišką. Džiugu, kai bendruomenės inovatyvios veiklos, prasmingi veiklos pokyčiai pastebimi ir vertinami.

Projekto veiklos koordinatorė Audronė Bartninkienė

KONFERENCIJA „KNYGA MŪSŲ PASAULYJE“

Minint Tarptautinę kalbos dieną vasario 27 d.  Kauno M. Mažvydo progimnazijoje  vyko metodinė – praktinė Kauno miesto  mokytojų ir 7 klasės mokinių skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“. Mūsų mokyklai atstovavo 7a klasės mokinės, kurios dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Kaip žodis virsta eilėraščiu, kaip žodis virsta muzika“. Pasitelkus įvairias priemones ir kūrybiškumą buvo sukurti puikūs meniniai darbai.

 

Violeta Visockienė,
lietuvių kalbos mokytoja

2vv  3vv

KONFERENCIJA „TĖVYNĖ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POETŲ KŪRYBOJE“

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui vasario mėnesį Kauno B. Brazdžionio mokykloje  vyko respublikinė bendrojo lavinimo mokyklų 5-10 kl. mokinių konferencija „Tėvynė nepriklausomos Lietuvos poetų kūryboje“ . Joje  dalyvavo ir mūsų mokyklos 7a klasės mokinė Eva Ivanauskaitė, parengusi pranešimą „Lietuvos gamtos grožis J. Aisčio kūryboje“ .

Violeta Visockienė,
lietuvių kalbos mokytoja

1vvv

ŠALIES MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINEI KONFERENCIJAI IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSUI „ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“ PASIBAIGUS…

 

Šiandieniniame pasaulyje išdrįsti irtis prieš visuotinę nuomonę bei pasirinkti krikščioniškas vertybes – tikėjimą, rūpestį silpnesniais, ištikimybę, saiką, gailestingumą, pasiaukojimą – drąsus ir kilnus iššūkis! Žmonijos istorijoje tokių asmenybių žinoma ne viena, o Šv. Kazimiero asmenybės vertybių aktualumas XXI amžiaus kontekste išlieka svarbus visų kartų žmonėms. Kovo 7 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vyko šalies mokytojų ir mokinių kūrybinė konferencija „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ ir mokinių piešinių paroda – konkursas.

Konferencijos dalyvius progimnazijos mokiniai pasveikino menine kompozicija „Po Dievo reikia labiausiai mylėti tiesą…“, direktorė Palmira Talijūnienė linkėjo kiekvienam širdimi išgirsti šv. Kazimiero kvietimą – būti ištikimu žmogiškajam pašaukimui, būti asmenybėmis. Konferencijos viešnia – sesuo salezietė Liucija Grybaitė – paprastumu ir nuoširdumu, gyvenimiška išmintimi ir įžvalgomis subtiliai palietė kiekvieno klausytojo širdis, teigdama, kad maži dalykai virsta dideliais darbais, jeigu daromi iš širdies į širdį.

Konferencijos metu pasidžiaugta respublikinio mokinių piešinių parodos – konkurso darbais bei apdovanoti laureatai: tarp 5-6 klasių mokinių laureatais tapo Kauno Rokų gimnazijos mokinė Smiltė Židonytė, Šv. Kazimiero progimnazijos mokinė Meda Bartulytė, tarp 7-8 klasių mokinių – Kauno tautinės kultūros centro tautodailės studijos „Langas“ mokinė Urtė Lukšytė, Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcinio centro mokinys Andrej Derengovskij.

Konferencijos dalyviai buvo pakviesti į teatro kūrybines dirbtuves, kurias vedė VDU Menų fakulteto studentė, Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ trupės narė Kristina Streikutė, kuri mokiniams padėjo sukurti bei suvaidinti gyvenimiškas situacijas, kuriose išryškėja tam tikri žmonių poelgiai, charakterio bruožai. Tėvo Širdies bendruomenės šlovintojai – Alfonsas Litvaitis ir Gintarė Lengvinaitė – organizavo muzikos kūrybines dirbtuves, kuriose mokiniai ne tik bendravo su jaunuoliais, puoselėjančiais savo gyvenime dvasines vertybes, bet kartu muzikavo bei dainavo. Sukurti ir pagaminti šv. Kazimiero simbolį – baltą leliją, simbolizuojančią Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio dvasią – visus norinčius kvietė šv. Kazimiero progimnazijos dailės būrelio  mokytoja ekspertė Rima Keturkienė. Kad pažinimas bei intelektinė veikla – taip pat kūrybinis procesas, įsitikino konferencijos dalyviai, pasirinkę veiklas interaktyvioje viktorinoje, kuriai vadovavo šv. Kazimiero progimnazijos informacinių technologijų mokytoja Vilma Plutienė. Mokytojų ir mokinių  kūrybiniai pranešimai „Šimtmečio Lietuvos asmenybių vertybės XXI amžiaus kontekste“, kuriuose kaip moderatoriai dalyvavo KTU akademinės sielovados grupės specialistė Simona Aleksynaitė bei  VDU Katalikų teologijos fakulteto studentas Domas Antanas Raižys, džiugino brandžiomis įžvalgomis, išmintingais apibendrinimais, prasmingomis sąsajomis.

Džiugu, kad kūrybinės konferencijos metu išreikštos vertybės – nedviprasmiškai rinktis tai, kas tikra ir amžina, kas teikia tikrą gyvenimo prasmę – rado atsaką Lietuvos mokytojų ir mokinių širdyse!

 

 

 

ŠVENTINĖ ISTORIJOS PAMOKA

O Lietuva mano, kaip ištylėti,

Kaip išlaikyti man laimę tą –

Jausti tave, matyti, matyti,

Būt su tavimi visada.

J. Degutytė

Kovo 6 d. Šv. Kazimiero progimnazijos salėje  vyko šventinė istorijos pamoka. Šimtmečio akivaizdoje, istorinių datų sankirtoje,  mokiniai  skyrė žodžius Lietuvai, jos nepriklausomybei. „Laisve didžiuojamės, ją dainuojame,  kurstome ir puoselėjame… Bet laisvė juk pirmiausia reiškia atsakomybę“ – tokiais žodžiais  mokiniai ir mokytojai bylojo apie tai, kas svarbu ne tik šią akimirką.  Apie laisvės kainą ir jos skonį, apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai pasidalino mintimis ir  šio renginio-pamokos svečiai – prof. Valdas Rakutis ir Bažnyčios istorijos licenciatas Viktor Bilotas.

Svečiai paprastomis istorijomis ir gyvenimiškais pavyzdžiais kreipėsi į jaunąją kartą. Jų pasakojimuose ir prisiminimuose  buvo teigiama, kad Lietuvos istorijos įvykiai neabejotinai pakreipė žmonių likimus įvairia linkme, pertvarkė valstybių sistemas, suformavo mūsų požiūrį į tam tikrus dalykus.  Istorijos mokoma mokykloje, labai smulkiai išdėstoma Lietuvos istorijos chronologija, tačiau tai būna tik datos, skaičiai, įvykiai, bet, deja,  mūsų jausmus tai ne visada paveikia… Svarbiausia yra tai, ką gali išgyventi, pajusti ir įvertinti. Todėl svečių lūpomis buvo ištarti padrąsinantys progimnazijos mokiniams žodžiai – kurkite, tikėkite, norėkite gyventi čia, Lietuvoje.

Audronė Bartninkienė, lietuvių kalbos mokytoja

 

KINGS TARPTAUTINĖS MATEMATIKOS IR ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS NUGALĖTOJAI

KINGS olimpiadą organizuoja tarptautinė įmonė Kings, kuri šiuo projektu siekia padidinti mokinių anglų kalbos ir matematikos mokymosi motyvaciją bei skatinti tobulėti. Jaunosios kartos švietimas, jos įgūdžių lavinimas bei puoselėjimas – pagrindiniai KINGS komandos uždaviniai, kuriuos įgyvendinti jiems padeda lyderiaujančios tarptautinės švietimo institucijos, asociacijos, o svarbiausia – daugiau nei 350 Lietuvos mokyklų, tarp kurių esame ir mes – Kauno šv. Kazimiero progimnazija!

Mums labai malonu, kad KINGS atstovai įteikė matematikos aukso  diplomus 3 klasės mokiniui Justui Gailevičiui ir  6 klasės  mokiniui Viliui Birgeriui. Matematikos sidabro  diplomai buvo įteikti antrokams  Evitai Komaitei ir Erikui Pašiūnui, ketvirtokams Žanui Druteliui ir Justei Jonikaitei bei šeštokui Tomui Birgeriui.

Anglų kalbos olimpiados finale geriausiai sekėsi ketvirtokei Miglei Dreižaitei, kuri buvo apdovanota aukso diplomu. Sidabro diplomu apdovanotas šeštokas Paulius Aukštuolis. Taip pat sėkmingai pasirodė ir Vilius Kemzūra, Pijus Bugenis bei Viltė Adomaitytė.

Padėkos įteiktos ir mokinius ruošusioms mokytojoms Vilmai Plutienei bei Astai Macežinskienei.

 

KAZIUKO MUGĖ

Metų ratas sukasi nesustodamas ir, pasak K. Donelaičio, „jau saulelė atkopdama budino svietą ir žiemos šaltus pargriaudama juokės“. Nors už lango dar boluoja sniegas ir naktys primena gilų viduržiemį, kalendorius vis dėlto skelbia, kad pavasaris žengia jei ne į kiemus, tai į mūsų namus ir širdis. Kovo  4-ąją  švenčiame Kazimierines. Todėl šiandien mokykloje linksmai šurmuliavusi tradicinė Kaziuko mugė pavasariškai nuteikė ne vieną. Šios šventės  laukia  ir mokiniai, ir tėveliai. Vaikai nuklojo stalus  savarankiškai ar kartu su tėveliais ir seneliais pagamintais rankdarbiais ir skanėstais. Pirkėjų akis džiugino medžio, siūlų dirbiniai, karoliukų vėriniai, papuošalai,  piešiniai ir gėlių kompozicijos, o labiausiai visus viliojo įvairūs gardumynai. Mugės senbuviai jau žino kaip girti, siūlyti savo prekę, todėl jiems sekėsi puikiai. Jauniesiems pardavėjams reikėjo labiau pasistengti. Bet pirkėjai buvo dosnūs, todėl iš mugės tuščiomis išėjusių nebuvo.

Audronė Bartninkienė, lietuvių kalbos mokytoja

ANGLŲ KALBOS KONKURSAS „SPELLING BEE“

Vasario 27d. Kauno Urbšio katalikiškoje pagrindinėje mokykloje įvyko anglų kalbos konkursas „Spelling Bee – 2018“. Konkurse dalyvavo Kauno miesto ir apskrities progimnazijų, gimnazijų 7-8 klasių mokiniai. Konkurso rėmėjai ir rengėjai – Oxford University Press atstovybė Lietuvoje. Džiaugiamės, jog šiame anglų kalbos raštingumo konkurse 7a klasės mokinė Gabrielė Cybaitė laimėjo trečią vietą, o 8a klasės mokinė Karolina Averkaitė buvo apdovanota Padėkos raštu.

Mokytoja Virginija Gliaudelienė

anglu