Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

IRENA DUOBIENĖ

Darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

PIRMADIENIS

8.00 – 12.10

ANTRADIENIS

8.00 – 12.10

TREČIADIENIS

8.00-12.10

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 

Veikla:

 • Rūpinasi mokinių sveikatą saugojančių ir stiprinančių priemonių įgyvendinimu;
 • Numato ir padeda progimnazijos administracijai šalinti veiksnius, galinčius mokiniams sukelti ligas;
 • Organizuoja traumų ir nelaimingų atsitikimų, fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevenciją mokykloje;
 • Organizuoja pirminę lėtinių neinfekcinių ligų, sukeliamų rūkymo, alkoholio ir narkotikų profilaktiką;
 • Mokytojams, mokiniams ir jų tėvams teikia metodines konsultacijas sveikatingumo klausimais;
 • įgyvendina užkrečiamų ligų profilaktikos bei priešepidemines  priemones, organizuoja mokinių pervargimo profilaktiką;
 • Teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
 • Analizuoja kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimo rezultatus;
 • Kartu su pradinių klasių mokytojais ir fizinio ugdymo mokytoju pristato Mokiniams fizinio pajėgumo nustatymo tikslus, fizinio pajėgumo testų atlikimo metodiką ir rezultatų įvertinimo tvarką.
 • Teikia individualias rekomendacijas Mokiniui ir jo tėvams (globėjams) dėl Mokinio fizinio pajėgumo gerinimo ugdant atitinkamas fizines ypatybes, atsižvelgdami į individualias Mokinio ypatybes bei jo sveikatos būklę.
 • Prižiūri mokinių fizinį ugdymą, progimnazijos sporto varžybas, kartu su fizinio ugdymo mokytojais  vedami užsiėmimai 3-4 kl. mokiniams skoliozės ir ydingos laikysenos profilaktikai.

     Kontaktinis telefonas:   (0 37) 488967

Atnaujinta 2024-03-20