Teisinė informacija

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos Pažangos strategija „Lietuva 2030“

Ugdymo programos

Ugdymo planai

Pasiekimų patikrinimas

 

Aprūpinimo mokymosi priemonėmis dokumentai:

 

Teisės aktų projektai

Informacija ruošiama

Tyrimai ir analizės

Informacija ruošiama

Teisės aktų pažeidimai

Informacija ruošiama

Teisinio reglamentavimo stebėsena

Informacija ruošiama