Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 II k biudzeto vykdymo ataskaitos

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 I k biudzeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 I k biudzeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 II k biudzeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 III k biudzeto vykdymo ataskaitos 1

2016 III k biudzeto vykdymo ataskaitos 2

 

2016 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 IV k biudzeto vykdymo ataskaitos 1

2016 IV k biudzeto vykdymo ataskaitos 2

 

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos 2015 04 13

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2015 04 03

 

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

Mokėtinų ir gautinų sumų atasakita 2015 07 09

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2015 07 09

 

2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

Aiškinamasis raštas dėl 2015m. III ketv. biudžeto vykdymo

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui (101)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa (102)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (103)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(biudžetas) (104)

Viešųjų paslaugų teikimo programa (105)

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos

 

2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

Viešųjų paslaugų teikimo programa

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita už 2015 metus

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa