Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Priėmimo tvarką į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas (pridedama).

Aprašas

Informuojame, kad prašymai pradėti mokytis 2018–2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (http://www.kaunas.lt)  nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Priimant mokytis pirmumo teise priimami vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje teritorijoje. 

Jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Tie kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, sistema gali jų neužfiksuoti.  Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje).  Eilė pasislinks automatiškai.

Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje  mokykloje.  Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.

Jei neturite galimybės namuose ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums  internetinėje svetainėje registruoti prašymą.

Raštinės (102 kab.) darbo laikas I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.

PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

Priešmokyklinio;

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;

ir pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai:

 

Klasė Priešmokyklinio ugdymo grupė 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 1 2 2 2 2 2 1 2 1
Laisvos vietos 0 4 1 2 4 4 0 13 0

Prašymus priimti mokytis pirmoje pradinio ugdymo programos klasėje priėmimo komisija išnagrinės iki birželio 1 dienos, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus reikės pristatyti. 

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti tik progimnazijoje.

Prašymai priimami  I-V nuo 8.00 iki 17.00 val. 102 kab. (raštinėje).

Papildoma informacija:

Priėmimo komisija:

Pirmininkas: Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Sekretorė: Agnė Masiukienė, psichologė;
Nariai: Nina Vilkevičienė, Mokyklos tarybos pirmininkė, socialinė pedagogė;
Violeta Visockienė, Metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių k. mokytoja;
Irena Želvienė, pradinių klasių mokytoja.

Priėmimo komisijos darbo vieta – 202 kab.

Priėmimo komisijos darbo laikas – kiekvieno mėnesio pirmas antradienis, 14.00-17.00 val.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

 

PRIEDAI:

1. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
„DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO“
2018 m. vasario 27 d. Nr. T-68

2. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą.

4. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą .

5. Kaip pasitikrinti paduotą prašymą per Sistemą.

 

Liepos 1 d. duomenys.  Adresai bus tikslinami kiekvieno mėn. pradžioje.