Ūkio subjektų priežiūra

Progimnazija ūkio subjektų priežiūros nevykdo.