Ūkio subjektų priežiūra

Progimnazija ūkio subjektų priežiūros nevykdo.

Atnaujinta 2021-03-30